Nej, surfplattor i skolan är inte skadliga för barn

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik: Symptomen kan bero på stress hos den som intensivt använder dator och mobiltelefon

Trådlösa nätverk, bärbara datorer­ och surfplattor är inget strålsäkerhetsproblem. Det anser Strålsäkerhetsmyndigheten liksom i stort sett alla forskare och strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, samt Världshälsoorganisationen, WHO. Ställningstagandet baseras på omfattande genomgångar av det vetenskapliga kunskapsläget.

Den koppling som debattörerna gör till sömn- och koncentrationssvårigheter har inget samband med elektromagnetiska fält. Däremot menar vissa forskare att symptomen kan bero på ökad stress hos den som intensivt använder dator och mobiltelefon.

Debattörerna lyfter även fram WHO:s cancerforskningsorgans klassificering av radiofrekventa fält som ett argument. Klassificeringen grundas främst på att några studier visat ett samband mellan långvarig och flitig användning av mobiltelefoner som använder äldre teknik (NMT och GSM) och en något förhöjd risk för hjärntumör eller hörselnervstumör.

Exponeringen från trådlösa nätverk är ofta mindre än en tusendel av vad den egna mobilen ger under samtal. Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar i skolmiljö visar också att exponeringen från trådlösa nätverk motsvarar nivåerna i vanlig utomhusmiljö och är långt under gällande referensvärden.

Det finns alltså ingen anledning att av strålskyddsskäl undvika att installera trådlösa nätverk på skolor eller på andra platser.

Torsten Augustsson

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN