Debatt

Ryck upp er – vi har ett val 2014

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

S-politiker: Brist på kompetens och lathet i S-toppen drar ner laget

HÅLL I BOLLEN Löfvens laguppställning, som presenterades i februari, måste efter halvtid låta spelet präglas av en piggare attityd, skriver debattörerna.

Det är ingen nyhet för någon partimedlem att Socialdemo­kraterna har som ambition att bli ”Sveriges öppnaste och nyfiknaste parti”. Det är heller inte någon större nyhet att partiets kommunikativa förmåga stadigt försämrats sedan förlustvalet 2006, med ett dramatiskt fall valförlusten 2010. Skälen varierar beroende på vem som uttalar sig men kompetensbortfallet är något som återkommer i varje analys. Bristen på tyngre, välmeriterade projektledare är slående när vi ser till ­resultatet av två års ansträngningar.

När vi nu spelat klart första halvlek av mandatperioden har inte något förändrats. Ett av de tydligare exemplen under sommaren är bostadspolitiska talespersonen Veronica Palms debattartikel i Dagens Nyheter nyligen. ­ I den får vi som medlemmar reda på att det existerar en bostads­politisk grupp i partiet.

Hemsidan och tillgänglig medlemsinformation ger inga led­trådar om vad denna grupp har ­ i uppdrag eller vilka som är medlemmar. Skall vi vara ett regeringsdugligt parti i opposition med skuggministärer är detta en direkt underkänd attityd. En mer generell iakttagelse är annars frånvaron av röster från våra ­ledande befattningshavare ­under semestertiderna.

Som aktiva i sociala medier märker vi att semestertiden är en bra tid för att sätta vinklar, väcka ­allmänhetens intresse och få nya intresserade läsare, eftersom ­allmänheten har tid att ta sig igenom debattartiklar och ta till sig tankar utanför vardagens ekorrhjul. Denna urgamla insikt ser vi dock inte minsta spår av hos vare sig talespersoner eller partiets kommunikationsavdelning.

Men det finns ljuspunkter. Märkliga sådana. Av de utspel som fått bäst fäste kan vi peka på ett ­undantag från våra ­talespersoner. Ylva Johanssons tankar på hennes blogg kring ­skola och utbildning fick ett bra mottagande och väckte sympatier i breda led från de väljare som vi vill attrahera. Tyvärr kom dessa tankar inte från den som är ansvarig för att driva politik­området och innehållet borde ha fått en bättre spridning.

Vi vet att denna kritik kommer att mötas med en rad ursäkter och bortförklaringar. Allt ifrån ett ”ja, men ...”, ”vi lär oss”, till ”jag var så trött” och ”jag glömde bort”. Ingen av dessa förklaringar eller ursäkter duger, att vara trött i halvtid är ingenting som borgar för att vi står som vinnare på valdagen.

Alla dessa ­ansvariga, från talespersoner till tjänstemän, borde i sådana fall ha tränat hårdare ­innan.

Det är ingen hemlighet att många av våra talespersoner har ministerambitioner, inte heller att många av partiets tjänstemän ser en framtid som politiskt sakkunniga eller statssekreterare, varför kraven på dem borde vara högre än i dag.

Vi säger att vi söker ett stöd av väljarna i valen 2014. För att vinna dessa måste vi kunna visa att vi orkar hela vägen, leva upp till vad vi säger oss vara och visa oss mer kompetenta än den nuvarande regeringen att lösa uppgiften att leda landet. Där är vi inte i dag. Att vi själva tycker att vi har ett tufft år bakom oss som ursäktar dagens prestation är inget argument som biter på den allmänhet som vi söker ett förtroende från eller alla de nya medlemmar vi vill attrahera och motivera.

Det är halvtid nu, ska vi vinna så måste andra halvlek präglas av en helt annan attityd till spelet än vad vår laguppställning visat under första halvlek.

Johan Westerholm

Peter Högberg

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt