Ni viftar undan våra traditioner för lätt

Ebba Busch Thor: ”Det finns ingen inhemsk svensk kultur” var din egen slutsats, Ingrid Lomfors

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det har under lång tid varit vanligt att makthavare spelar ner svenska företeelser i stället för att med stolthet och glädje dela med sig av dem till nya invånare, skriver Ebba Busch Thor.
Det har under lång tid varit vanligt att makthavare spelar ner svenska företeelser i stället för att med stolthet och glädje dela med sig av dem till nya invånare, skriver Ebba Busch Thor.

SLUTREPLIK. ”Jag har aldrig hävdat att det inte finns någon inhemsk svensk kultur”, skriver Ingrid Lomfors i sitt svar på min debattartikel om svenska traditioner.

”Det finns ingen inhemsk svensk kultur” löd en av tre slutsatser på den presentationsbild som Ingrid Lomfors själv visade upp när hon talade på regeringens konferens Sverige tillsammans, den 12 oktober 2015.

”Jag har inte backat från påståendet eftersom jag inte sagt så”, skriver Lomfors vidare. Men den 13 oktober, dagen efter Sverige tillsammans, publicerade hon ett tillrättaläggande på Forum för levande historias hemsida, och skrev att citatet ryckts ur sitt sammanhang. Därför nämnde jag också tillrättaläggandet i min artikel.

Jag hyser den största beundran för det arbete som Ingrid Lomfors har uträttat, inte minst på just Forum för levande historia. Och det är möjligt att vi delvis pratar förbi varandra.

Poängen med min artikel var att visa hur lättvindigt företrädare för det officiella Sverige har viftat undan företeelser som de flesta svenskfödda tar för givna, och att det försvårar integrationen av nya svenskar.

I sitt tal på Sverige tillsammans uttryckte sig Lomfors lite mer utförligt än på sin presentationsbild. Där hette det i stället att det inte finns ”en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider.”

Men det har heller ingen hävdat. Faktum är att med en så snäv definition så existerar ingen kultur alls, varken svensk eller annan.

Frågan är varför något så självklart som att även vår historia har en början, över huvud taget behövde nämnas. Lek med tanken att någon, i en debatt om klimathotet, skulle säga att klimatet har förändrats ända sedan Jordens atmosfär bildades. Det vore i och för sig också sant, men det har ingen som helst bäring på den situation vi står inför i dag.

På samma sätt är det med den alltmer förvirrade debatten om svensk kultur och Sveriges bristfälliga integration. Det har under lång tid varit vanligt att makthavare spelar ner svenska företeelser i stället för att med stolthet och glädje dela med sig av dem till nya invånare.

Avsikten med min första artikel var att peka på den motsättningen. För som jag skrev i min första artikel: det går inte att integreras om det inte finns något att integreras i.


Ebba Busch Thorpartiledare (KD)

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här:

Publisert:

LÄS VIDARE