Debatt

Är det här vad ni kallar demokrati?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Alby är inte till salu: Hanteringen av namnlistorna ett hån mot folkviljan

Foto: Andreas Bardell

Den 31 maj lämnades namnlistorna för Alby är inte till salu in. Två dagar senare hade kommunen skrivit avtal med riskkapitalisten Mikael Ahlström. Det blev tydligt att varken Socialdemokraterna eller kommunen tagit folkinitiativet på allvar. Den 13 juni var valnämnden färdig med räkningen av namnlistorna. Man diskvalificerade folkinitiativet på cirka 2 000 namn.

Vi blev förkrossade. ”Vi kan ju inte lagarna och reglerna, vad vet vi, vi är inte politiker", tänkte vi. Men känslan av att något stått orätt till fanns hela tiden där. Hur kunde så många namn vara fel? Vi vågade tänka lite längre. Kunde det vara så att något inte gått rätt till? Vi begärde ut namnlistorna som valnämnden granskat och tog hjälp av en jurist. Det vi hittade fick oss att tappa hakan.

Ska man granska ska man göra det rätt, och ska man hålla sig till reglerna ska man vara konsekvent. Politiker, har ni granskat köparen lika hårt som ni granskat oss? För att ingen ska tro att vi är konspiratoriska vill vi dela med oss av det politiker och tjänstemän kallar för demokrati. Det som pågått under tiden som vi pappor, mammor, ungdomar, artister och studenter har samlat in namn.

 Vi blev förbjudna att ha namnlistor på fritidsgårdar och bibliotek, trots att verksamheterna har till uppgift att jobba aktivt med deltagande och inflytande.

 Personer som varit aktiva i Alby är inte till salu och som jobbar i anknytning till Botkyrka kommun fick direktiv om att inte engagera sig på sin fritid. Detta backade man med efter antydningar om att koppla in facket.

 Man har förbjudit att vi samlat in namn och spritt information på kommunägda platser och events.

 Kommunen och Botkyrkabyggen har ringt polisen vid två olika tillfällen i samband med våra fredliga protester.

 Botkyrkabyggens kommunikationschef har ljugit för SVT:s ABC för att tv-teamet inte skulle filma oss och våra protester.

 En social entreprenör som erbjuder sin expertis gällande miljonprogrammen och är verksam i Botkyrka har erbjudits en muta av Botkyrkabyggen för att ”tala oss till rätta” och lägga ner kampanjen.

 Botkyrkabyggen har ryckt bort boendens banderoller och röda band som de haft på balkongerna i protest.

 Socialdemokrater som valt att stötta oss på ett eller annat sätt har aktivt tystats ner ifrån högre instanser.

Valnämnden diskvalificerade cirka 400 namn som ”oläsliga eller felaktiga”. Efter fem minuter framför upplysning.se lyckades vi hitta personerna bakom dessa ”oläsliga” namn. På kommunens rapport står det att man gjort ”omfattande försök med olika siffror för att se om man kunde hitta de rätta”. Detta går inte ihop. Det har även visat sig att man haft olika kriterier för att godkänna eller diska namnen.

Vi fick, dessutom, hundratals listor i originalform. Dessa ska enligt lag finnas arkiverade i kommunhuset, men man har på grund av slarv gett dem till oss. I regel brukar man göra stickprov när man räknar namn gällande folkinitiativ. I vårt fall granskade man samtliga namn. Vi kan, till viss mån, förstå den hårda granskningen. Men har man lagt ner lika hård energi på att granska köparen? Riskkapitalisten utan erfarenhet av fastighetsbranschen. Mannen som efter att ha läst en deckare om gettot bestämmer sig för att köpa upp lägenheterna. Mannen som lovar sitt ”handshake” som garanti på att han inte ska sälja fastigheterna vidare.

Vi uppmanar Socialdemokraterna och resten av politikerna i Botkyrka att rösta för en folkomröstning på kommunfullmäktige den 26 juni. Låt folket säga sitt. Då får ni även tid att granska köparen lika hårt som ni granskat vårt folkliga initiativ.

Nabila Abdul Fattah

Emma Dominguez

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt