Debatt

Hillevi Engström: Dags för S att inse att Rut är en succé

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Nya siffror visar att alliansens skattereformer ger effekt

Hillevi Engström.
Hillevi Engström.

Skuldkrisen och osäkerheten i vår omvärld fortsätter att oroa världsekonomin. En vikande internationell efterfrågan har under hösten slagit mot svensk exportindustri. Till följd har många orter runt om i landet drabbats av varsel. Läget är bekymmersamt, men Sverige står väl rustade för att möta det nya årets utmaningar.

Även i svåra ekonomiska tider finns det möjligheter för nya jobb, branscher och företag att växa fram. Regeringen har prioriterat reformer som stimulerar och möjliggör framväxten av nya jobb i takt med att omvärlden och arbetsmarknaden struktureras om. Reformerna öppnar upp fler vägar in på arbetsmarknaden för grupper som står långt ifrån ett arbete. Vi ser samtidigt att Socialdemokraterna gång på gång avvisar jobbskapande förslag.

En av de reformer som vållat en intensiv debatt är Rut-avdraget. Genom avdraget har jobb och företag skapats, inte minst av kvinnor och utrikes födda. Vita jobb har blivit norm i stället för svarta jobb. Anställningar med en riktig lön, pensionspoäng och trygga anställningsförhållanden. Avdragets popularitet har ökat från år till år. Under det första hela året Rut-avdraget fanns, 2008, användes det av drygt 92 000 personer. Färska siffror från Skatteverket visar att det nu är nära en halv miljon personer som använder avdraget hos cirka 17 000 företag. Det är en positiv utveckling.

Restaurangbranschen beskrivs ofta som en inkörsport på arbetsmarknaden där många unga och utrikes födda får sitt första jobb. För att ytterligare sänka trösklarna, göra svarta tjänster vita och öka möjligheterna till ett arbete har regeringen halverat restaurangmomsen. Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att under en ettårsperiod så har nästan 5 000 fler jobb skapats. Detta visar att regeringens reformer ger effekt och underlättar för inträde på arbetsmarknaden.

I ett allvarligt konjunkturellt läge, där vi ser att den inhemska tjänstesektorn blir allt viktigare för sysselsättningen och våra företag behöver en bättre konkurrenskraft, föreslår Socialdemokraterna reformer som är direkt skadliga för jobben. De vill göra det mindre lönsamt att arbeta, göra det dyrare att anställa, fördubbla arbetsgivaravgiften för unga, försämra Rut-avdraget, fördubbla bolagsskatten och fördubbla restaurangmomsen. Sammanlagt handlar det om en skattechock på mer än 30 miljarder kronor för Sveriges hushåll och företag. Står Socialdemokraterna fortfarande bakom dessa förslag som skulle sänka sysselsättningen, öka arbetslösheten och minska företagens konkurrenskraft?

Denna regering genomför reformer för att fler företag ska kunna konkurrera på nya marknader och på nya villkor. Regeringens budget för 2013 är en stark investeringsbudget. Med satsningar på infrastruktur, forskning, innovation och en konkurrenskraftig bolagsskatt skjuter vi in energi i ekonomin med nya jobbskapande åtgärder och investeringar för en långsiktigt stark tillväxt. Regeringen har även inlett ett gemensamt arbete – jobbpakten – tillsammans med arbetsmarknadens parter för att bredda vägarna till arbete.

Sverige står inför stora utmaningar och behöver en politik för framtiden. Regeringen tar ansvar för Sverige genom stärkt konkurrenskraft och investeringar för framtidens jobb och skapar en arbetsmarknad där alla människor får plats. Vilken väg väljer Socialdemokraterna?

Hillevi Engström

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt