Debattören: Ge asylvisum till de afghanska tolkarna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Orimligt att man bara kan söka asyl på plats i Sverige.

Sanna Vestin
Sanna Vestin

Långsamt börjar det gå upp för försvaret vilken situation deras tolkar i Afghanistan har försatts i.

Afghaner som visar att de är utsatta för personliga risker var de än befinner sig i landet brukar få asyl. Ändå fick tolkarna avslag. Skälet var att de inte befann sig i Sverige. Enligt lagen kan nämligen endast den som tagit sig utanför sitt hemland räknas som flykting. Asyl till just vårt land kan man bara få om man befinner sig i Sverige vid ansökan.

- Varför reser de då inte hit? undrar vän av ordning. Det finns väl flygplatser?

Nej, det går inte. Sverige har visumtvång gentemot Afghanistan. Personer därifrån får inte resa in utan förhandstillstånd - visum.

- Men hur svårt kan det vara? Sök visum!

Nej, det går inte. Visering får enligt dagens regler bara beviljas för besök, inte för den som vill stanna. Därför kan man inte få visum för att söka asyl. En så utsatt person som en tolk skulle nog få avslag även om personen sökte för en konferens eller ett bröllop.

- Men de behöver väl inte åka direkt till Sverige?

Jo, det måste de. Om man har passerat något annat land där man kunde försökt stanna, eller fått visum av något annat EU-land, då kan man inte få asyl i Sverige.

- Det kan inte vara sant! Om det är förbjudet att resa till Sverige för att söka asyl, hur kan då så många göra det?

Att många söker asyl beror på att många riskerar förföljelse, tortyr, våldtäkter, utrensningar, krigshandlingar. Många måste fly - och många hamnar i en papperslös tillvaro eller i misär i grannlandets flyktingläger. Därför flyr de vidare. Men utan lagliga alternativ måste de resa med falska handlingar eller med smugglare.

Det har inte alltid varit så illa. När visumtvång infördes mot Bosnien för 20 år sedan, just när landet härjades av inbördeskrig och etnisk rensning, så bad ministern Birgit Friggebo (FP) nästan om ursäkt. Det var inte hennes linje att flyktingar skulle stoppas med administrativa metoder. Hon förklarade att det bara gällde Bosnien och att Sverige hade tagit emot så många. Andra länder i EU behövde hjälpa till, menade hon.

Men det var bara början. Snart hade Sverige, liksom alla de där andra länderna, infört visumtvång gentemot 130 länder - en baksida av Schengensamarbetet. Antalet asylansökningar sjönk dramatiskt. Efter ytterligare ett par år ökade antalet asylsökande igen - men nu kom de på illegala vägar.

Följderna är välkända. Asylsökande visar inte upp resedokument. Smugglarna tar hand om pass och kräver att resvägen ska hemlighållas. Asylskäl blir omöjliga att utreda i detalj eftersom det inte finns id-handlingar. Människor får avslag för att de inte kan bevisa varifrån de kommer. Till och med utvisningar är svåra att genomföra. Vinnare är bara smugglarna.

Skadan är skedd. Att avskaffa eller omformulera visumtvånget måste krävas på EU-nivå. Men även om Sverige inte kan ta bort visumtvånget kan Sverige lindra skadan, genom att avgöra vilka som beviljas visum.

Lagliga inresor skulle kunna ordnas med rena besöksvisum, med en första screening på ambassaden, eller med hjälp av UNHCR eller frivilligorganisationer.

Gör om, gör rätt! Ge asylvisum till de afghanska tolkarna och låt det bli en första test!

Går Sverige under? Översvämmas vi av miljoner människor som utger sig för att vara afghanska tolkar? Bryter välfärdsstaten ihop?

Eller händer det bara att en grupp människor i stället för att vara utlämnade åt smugglare får söka asyl i ordnade former? I så fall är det bara att gå vidare på vägen mot en starkare asylrätt.

Sanna Vestin

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN