Debattörerna: Dubbdäck räddar liv

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Dubbfria däck ökar dödsrisken och ger inga mätbara positiva hälsoeffekter.

Foto: En undersökning från Trafikverket visar att det är 40 procent större risk att omkomma i en trafikolycka med dubbfria däck jämfört med om man kört med dubbade däck, skriver dagens debattörer.

Sverige är ett land med kallt klimat och vi har ett antal dagar per år med snöstorm och blixthalka. Vi har en tradition av att värna trafiksäkerheten och genom årens lopp har vi förbättrat möjligheterna till en trafiksäker miljö tack vare ny teknik, som hjälper oss som förare att klara av allvarliga situationer. Några tekniska innovationer som har utvecklats genom årens lopp; dubbdäck, krockkuddar, bilbälten, 4-hjulsdrift, automatiska antisladdsystem.

En barnfamilj på väg till skidsemester i Sälen som får en sladd ska veta att tekniken och däcken hjälper dem i det avgörande ögonblicket så att en olycka förhoppningsvis kan undvikas. Inga barn eller vuxna ska behöva dö i en olycka som skulle ha kunnat undvikas. Bilister som kör med dubbdäck borde inte heller behöva riskera sitt liv på grund av att bilister som kör med dubbfria däck kan orsaka allvarliga olyckor.

Sverige har ett ambitiöst mål som förpliktar.  Nollvisionen är Riksdagens mål som innebär att inte några dödsolyckor ska ske i trafiken i Sverige. Det finns dock starka krafter som motarbetar trafiksäkerheten och vi ser synnerligen allvarligt på det. Det är kommuner som uppmanar sina bilister att sluta använda dubbdäck och i stället använda dubbfria däck.

Vi reagerar starkt emot det budskapet. En undersökning från Trafikverket visar att det är 40 procent större risk att omkomma i en trafikolycka med dubbfria däck jämfört med om man kört med dubbade däck. Uppmaningen till däckbyte ger en falsk bild av att det är lika säkert att åka dubbfritt som med dubbdäck men det stämmer inte.

Om man är ute i 30 graders kyla en kall vinterdag och går barfota i snön så får man räkna med att frysa trots att man tagit på sig mössa, skoteroverall och handskar. Lika viktigt är det med bra däck i situationer som verkligen kräver trafiksäkra däck. I trafikfara är det utom allt rimligt tvivel klarlagt att det är dubbdäck som kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har på vårt uppdrag svarat på frågan om det finns några positiva hälsoeffekter av ett dubbdäcksförbud och RUT skriver;

”I Oslo har stadsmiljön undersökts. Minskad användning av dubbdäck minskar mängden utsläppta partiklar, och förbättrar luftkvaliteten (ceteris paribus). Men det finns ännu inga studier som visar om just den minskning av dubbdäcksanvändning och därmed utsläpp av partiklar som sker via avgifter och förbud, har mätbara positiva hälsoeffekter. Det är svårt att särskilja effekterna från just dubbdäcksanvändning från andra källor som genererar samma typ och storlek på partiklar.”

Slutsatsen som måste dras är att man vet att dödligheten ökar med 40 procent i trafikolyckor när bilister använder dubbfria däck men att det inte på något sätt är klarlagt att det finns positiva mätbara hälsoeffekter av dubbdäcksförbud eller dubbdäcksavgifter.

Vi uppmanar de beslutsfattare i Stockholm, Göteborg, Uppsala eller i andra kommuner som motarbetar dubbdäck att i stället lägga sin tid och kraft på att förbättra miljön på andra sätt. Det som kan verka som en lokal fråga i de aktuella städerna är i själva verket en nationell angelägenhet. Beslut som rör några lokalgator i olika städer får inte riskera trafiksäkerheten på hela det svenska vägnätet. Frågan om dubbdäck eller inte är en fråga för trafiksäkerheten i hela Sverige och menar vi allvar med nollvisionen så ska vi arbeta för fler trafiksäkerhetshöjande åtgärder i stället och inte det motsatta.

Lars Beckman

Ulf Berg

Publicerad:

LÄS VIDARE