Debattörerna: Politiker, dags att öppna plånboken för ridsporten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2012-11-30 | Publicerad 2012-11-29

Vår näst största ungdomssport riskerar att bli en krisbransch

En av dagens debattörer, Jens Fredricson, är själv fostrad på ridskola. I helgen tävlar han i Stockholm Horse Show.

Ända in på 1960-talet betraktade många svenskar ridning som en exklusiv sport. Sedan dess har utvecklingen varit närmast explosiv. Idag finns det cirka en halv miljon aktiva ryttare i vårt land. Den siffran kan faktiskt bara fotbollen matcha på ungdomsområdet.

Ridsporten har utvecklats till en genuin folkrörelse, och landets cirka 500 ridskolor är något av dess rotsystem. Därför är det allvarligt, att många av dem inte klarar av de investeringar som är nödvändiga för att de skall kunna fortsätta att fylla sin viktiga funktion i samhället.

Det kanske låter märkligt, men landets näst största ungdomssport riskerar att snabbt utvecklas till något av en ”krisbransch” om vi inte börjar rusta nu. Kommunerna har goda skäl att ta ansvar för ridskolornas fortsatta funktion som sociala mötesplatser och friskvårdscentra för alla.

I dag präglas vårt samhälle av ett antal kraftfulla trender som redan idag påverkar ridskolornas verksamhet – och som inom en nära framtid kommer att ställa dem inför nya, stora utmaningar.

Vi svenskar flyttar till städerna i en takt som aldrig tidigare skådats. Procentuellt växer våra städer årligen med tre gånger genomsnittet inom EU. Redan nu behöver många ridskolor i stadsnära lägen bygga ut sina anläggningar och rusta upp dem till den standard som krävs för att attrahera ungdomar.

Utbudet av aktiviteter som konkurrerar om ungdomarnas tid ökar ständigt. Idag är den standard som många ridskolor erbjuder klart undermålig om man jämför med andra anläggningar där ungdomar träffas. Mulltoans och de sunkiga duschrummens epok borde tillhöra historien. Många ridskolor är i akut behov av en ”total makeover”.

Åtskilliga kommuner visar stor generositet när det gäller stödet till ishockey och fotboll. Lokala klubbar med vacklande ekonomi får miljoner i driftstöd. Gigantiska arenaprojekt ges kraftfull finansiell uppbackning.

Till skillnad från multiarenor och simhallar har ridskolor sällan upphöjts till kommunala profilprojekt. Detta trots att de fyller en viktig social funktion för hundratusentals ungdomar i vårt land, trots att ridning är vår näst största ungdomsidrott och trots att ridsporten är unik bland breddsporterna genom sitt stora inslag av kvinnliga utövare. Inom ridsporten tävlar dessutom tjejer och killar mot varandra i alla åldrar!

Landets ridskolor arbetar med en gemensam värdegrund vars byggstenar är kompismoral, omsorg om djuren och en sund livsstil. För många ungdomar blir gemenskapen på ridskolan ett alternativ till att ”hänga på stan” och en fast punkt i tillvaron. Det är dessutom numera vetenskapligt bevisat, att ridskolemiljön utvecklar de egenskaper som krävs för gott ledarskap.

Landets kommuner har således goda skäl att engagera sig i ridskolornas verksamhet. Vi skulle gärna se, att fler ridklubbar och enskilda ryttare runt om i landet tog kontakt med sina kommunalpolitiker för att berätta om ridskolornas viktiga sociala roll och deras behov under det närmaste året.

Anders Mellberg

Helena Carlsson

Jens Fredricson