Hemlig EU-plan: Byteshandel med FRA

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sören Wibe och Björn von der Esch:
”Politikerna håller tyst om övervakningsförslagen”

Foto: Thomas Johansson, Lars Rosengren, Per-Olof Sännås
Håller tyst Justitieminister Beatrice Ask har suttit i ”framtidsgruppen” som tagit fram ett program för att överföra personuppgifter från EU till USA.

Varför är det så bråttom att driva igenom den hårt kritiserade FRA-lagen utan ordentlig genomlysning och debatt? En förklaring kan vara att regeringen har lovat andra länder att införa lagen.

Hemliga dokument som läckt ut visar att EU planerar att bygga upp en omfattande säkerhetsbyråkrati och utbyte av känsliga personuppgifter med USA. Sverige är ett av de sex länder som driver på – detta trots att frågan aldrig behandlats av riksdagen. EU-minister Cecilia Malmström har hållit tyst.

Den brittiska tidningen the Guardian avslöjade (7 augusti) en hemlig EU-rapport som beskriver ett EU-program för överföring av personuppgifter till USA. Det hela kallas “Euro-Atlantic Area of Cooperation”. Förslaget har arbetats fram under 18 månader av en ”framtidsgrupp” där tydligen bland annat justitieminister Beatrice Ask har ingått. Även hon har hållit tyst.

Gruppen vill skapa ett utbyte av personuppgifter mellan olika EU- länders underrättelsetjänster. Den bulgariska säkerhetstjänsten ska exempelvis få ta del av FRA:s­

spaningsresultat och fransmännen ska kunna begära ut uppgifter från den svenska teledatalagringen. Sverige ska kunna få ut uppgifter om svenskar som svenska staten inte får spionera på själv – men som andra länder kan avlyssna åt oss.

EU används på detta sätt för att kringgå svenska lagar. Denna taktik har tidigare använts av tidigare justitieministern Thomas Bodström. När han inte skulle kunna driva igenom en lag om datalagring med en öppen debatt i den svenska riksdagen vände han sig till EU.

Där initierade han själv frågan, men när lagförslagen senare kom upp i EU-nämnden presenterades det som ett initiativ ”av EU”. Nu heter det datalagringsdirektivet och riksdagen ska ta ställning till det i höst. I EU-parlamentet röstade socialdemokraterna mangrant för förslaget.

Förfarandet är inte unikt. Det finns flera exempel på hur ministrar går runt de nationella parlamenten och använder EU för att driva igenom lagstiftning som endast med svårighet skulle passera de nationella parlamenten – ofta helt utan insyn. Det kontroversiella ACTA-fördraget som ger tullen möjlighet att kontrollera och konfiskera datorer, mp3-spelare och liknande om de misstänker illegal fildelning, arbetas fram utan offentlig debatt.

Mandatet att förhandla fram fördraget klubbades igenom utan diskussion på ett ministermöte om fiskefrågor!

Vad vi upplever nu är en långsam erodering av vår demokrati. Beslut tas bakom stängda dörrar i Bryssel i stället för i en öppen debatt där folkvalda kan ställas till svars. När personuppgifter blir en handelsvara och EU kan användas för att bryta lagar är inte bara ditt och mitt integritetsskydd som bortblåst – hela rättsstaten är i fara.

Det är dags att våra folkvalda börjar lyssna på den växande proteststormen mot EU:s säkerhetsbyråkrati – och det övervakningssamhälle som EU:s förslag och FRA-lagen resulterar i.

Protesterna manifesteras i en demonstration i Stockholm i morgon där Junilistan är en av flera deltagande organisationer.

Dagens debattörer

Sören Wibe

61 år, Umeå

Professor i skogsekonomi.

Björn von der Esch

78 år, Västerljung

Doktor i ekonomi.

Publicerad: