Fem steg för barnen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Maud de Boer-Buquicchio och Göran Hägglund: I dag presenterar vi Stockholmsstrategin

Vår FRAMTID Maud de Boer-Buquicchio och Göran Hägglund föreslår bland annat en hemsida som informerar om hur barn tar skada av våld i media. Bilden är tagen på ett barnhem i Rumänien år 2001.
Vår FRAMTID Maud de Boer-Buquicchio och Göran Hägglund föreslår bland annat en hemsida som informerar om hur barn tar skada av våld i media. Bilden är tagen på ett barnhem i Rumänien år 2001.

Idag samlas representanter från 42 europeiska länder i Stockholm för att delta i högnivåkonferensen ”Bygg ett Europa för och med barn”.

Från hela Europa kommer ministrar, statssekreterare och andra beslutsfattare med ansvar för barnfrågor till denna tredagarskonferens som arrangeras av svenska regeringen och Europarådet.

Även Hennes Majestät Drottning Silvia närvarar och talar under dagen om sitt engagemang för barns rättigheter.

Att värna barn och att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är något av de viktigaste politiker kan göra. Sverige har under många år varit i frontlinjen i kampen för barns rättigheter. Landet förbjöd barnaga redan på 1970-talet. Sverige var pådrivande och tidigt både med att inrätta en barnombudsman och med att ratificera FN:s barnkonvention. Det är med andra ord i linje med svensk politisk tradition att ta barnens situation på största allvar.

Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till omvårdnad, skydd och delaktighet. Utifrån denna grund har Europarådets program ”Bygg ett Europa­ för och med barn” pågått sedan 2006. Europas politiker behöver nu enas om det fortsatta arbetet.

I dag presenterar vi därför Stockholmsstrategin. Den innehåller fem områden.

Det första området handlar om att politiska beslut ska genomsyras av barnperspektivet. Det krävs redan i dag enligt barnkonventionen men arbetet behöver fördjupas.

För att underlätta detta föreslår Stockholmsstrategin en webbplats med lättillgänglig information om hur barnperspektivet förstärks, exempelvis om hur man förhindrar att barn tar skada av våld i media och om hur barnens ställning i informationssamhället kan förstärkas. Det handlar också om att stödja en familjepolitik enligt rekommendationerna om positivt föräldraskap.

Ett andra fält är att motverka alla typer av våld mot unga. Det är viktigt att öka medvetenheten om och stimulera åtgärder mot barnaga, sexuellt utnyttjande av barn, hedersrelaterat våld och barntrafficking, den veder­värdiga sexuella handeln med barn över nationsgränserna.

Ett tredje fält rör barns delaktighet. Att barn tidigt får lära sig delaktighet, respekt för andras åsikter och förståelse för demokratins arbetssätt är mycket viktigt i ett framtida Europa som präglas av fred och utveckling.

Ett fjärde fält rör specielltutsatta barn. Det handlar om barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar, barn med handikapp, barn som är ekonomiskt och socialt utsatta och barn i nationella­ minoriteter. Speciellt utsatta är också barn som kommer till Europa som flyktingar. Alla dessa barn behöver speciell uppmärksamhet.

Det femte området handlar om att stärka barnens ställning inom rättsväsendet. Barnperspektivet ska givetvis vara vägledande för alla nya lagar och rättsväsendet behöver bli mer barnvänligt.

Givetvis måste ungdomsbrottlighet mötas tidigt på ett mänskligt och samtidigt tydlig sätt. Inom detta område är vi många som behöver gå hem och göra vår läxa. Här i Sverige handlar det exempelvis om att se över regler för unga brottslingar och om att korta handläggningstiderna för mål som rör ungdomar.

Vår attityd till barn är det yttersta beviset på vårt genuina engagemang för ett bättre och mänskligare samhälle. För är rättvisa, som bortser från barns speciella behov, verklig rättvisa? För är demokrati,­ som exkluderar barn från någon som helst meningsfull delaktighet i process och beslut genuint demokratisk?

Och, slutligen, hur stora är chanserna att bygga ett bättre och mänskligare samhälle om vi misslyckas med att göra allt som står i vår makt för att skydda barnen från våld?

Det är vad den här konferensen handlar om. Inte retorik, inte politiska slogans, bara konkreta åtgärder för att Europa ska bli en bättre, vänligare och säkrare plats för alla våra barn.

Dagens debattörer

Göran Hägglund

49 år, Bankeryd

Socialminister och partiledare (kd).

Maud de Boer-Buquicchio

63 år, biträdande general-

sekreterare för Europarådet.

Publicerad: