Drogade att döda?

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Leif Elinder: Förövarna av skolmassakrer hade ett gemensamt: antidepressiva medel

1 av 5
i Jokela, Finland, och därefter tog sitt eget liv. Dagen före dådet hade han lagt ut en film som han kallade ”Jokela high school massacre” på internetsajten Youtube. Pekka-Eric Auvinen, 18, hade under en längre tid behandlats med antidepressiva mediciner när han sköt 8 personer till döds i sin skola

Nyligen genomfördes ännu en skolmassaker i USA. Stephen Kazmierczak, en 27-årig student återvände till sin tidigare skola och sköt 22 elever. Fem av dem dödades innan han sköt sig själv.

Det fanns inga kända motiv eller varningssignaler förutom att han nyligen slutat ta sina ”mediciner”.

I april 2007 sköt studenten Cho Seung-Hui ihjäl 32 personer på en skola i Virginia, USA. Han hade tidigare stått på antidepressiv medicinering.

Beakta följande:

 1998 mördade Kip Kinkel sina föräldrar och fortsatte sedan till sin skola där han dödade två och skadade 22. Kinkel hade stått på adhd-medicinen Ritalina och det antidepressiva preparatet Prozac.

1999 sköt och skadade T J Solomon sex av sina skolkamrater. Han behandlades med Ritalina.

 1999 sköt Eric Harris tolv elever och en lärare på Columbine high school. Han stod på Luvox – ett antidepressivt preparat.

 2005 dödade Jeff Weise sju elever. Han stod på Prozac.

 Under perioden 1995–2005 inträffade i USA 277 skolskjutningar. De tjugo senaste åren finns dokumenterat betydligt över tusen fall av våldsamma eller kriminella handlingar med koppling till psykiatriska preparat.

Under de senaste tjugo åren har dödsskjutningar i USA med ”bara” ett offer minskat medan dödsskjutningar som drabbat flera offer samtidigt ökat. Kan den frikostiga förskrivningen av psykoaktiva preparat förklara vansinnesvåldet?

Psykoaktiva preparat kan orsaka emotionell instabilitet, vanföreställningar, förföljelseidéer och bisarra beteenden. Allvarliga biverkningar uppträder oftast då man startar, ändrar eller avslutar medicineringen.

En säker nedtrappning kan ta flera månader i anspråk och ska övervakas av en erfaren läkare. En plötslig avlutning av behandlingen är riskabel.

EMEA – den europeiska läkemedelsmyndigheten – varnade i april 2005 för förskrivning av antidepressiva mediciner (så kallade SSRI-preparat) till barn och ungdomar med depression. Myndigheten slår fast att självmordsförsök, självmordstankar och aggressivt beteende är betydligt vanligare hos barn och unga som intar SSRI-preparat.

Ann Tracy, fil doktor i hälsovetenskap och författare till boken ”Prozac, Panacea or Pandora”, har under tio års tid studerat hur Prozac orsakar våldsamma handlingar hos personer på ett sätt som aldrig märkts innan de tog preparatet.

Hon har studerat 32 mordfall där kvinnor och deras barn var inblandade. I 24 fall kunde hon visa att kvinnorna tagit Prozac eller något annat antidepressivt preparat (SSRI).

David Healy, psykiatriprofessor, farmakolog och chef för avdelningen för psykologisk medicin vid universitetet i Wales, har i flera vetenskapliga artiklar visat att antidepressiva preparat (SSRI) hos såväl sjuka personer som hos friska försökspersoner kan öka risken för aggressivt beteende och våldshandlingar.

Amerikanska läkemedelsverket (FDA) har sedan 2005 yrkat på en särskild varningstext – en ”black box warning” – på antidepressiva preparat som förskrivs till barn och ungdomar. Adhd-preparatet Strattera har också tilldelats en sådan varningstext.

Antidepressiv medicinering kan göra nytta i noggrant utvalda fall. Men det finns en koppling till bisarrt och dödsbringande beteende.

Förra året drabbades Skandinavien av sitt första massdödande på en skola. Nio ungdomar sköts ihjäl i Tusby kommun i Finland. Förövaren, Pekka-Eric Auvinen, hade under en längre tid behandlats med antidepressiv medicinering.

Nog manar detta till en större försiktighet och en omsorgsfullare uppföljning vid förskrivning av psykotropa preparat till barn och ungdomar.

Dagens debattör

Leif Elinder

barnläkare, Uppsala.

Publicerad: