Stoppa slaveriet – låt ingen bli tvångsgift

Debattörerna: Här är åtgärderna som behövs för att få slut på barnäktenskapen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT/Thinkstock
Det finns flickor och unga kvinnor som förs utomlands för att giftas bort mot sin vilja. Svenska myndigheter saknar både rutiner för och erfarenhet av samverkan kring den här allvarliga problematiken, skriver debattörerna.

DEBATT. Alltför många barn och unga i Sverige begränsas i dag av sociala, kulturella och religiösa strukturer motiverade av hedersnormer. Avsikten är tydlig: att upprätthålla ett patriarkalt system där kvinnor och flickor underordnas och kontrolleras av män.

Att bryta mot dessa normer kan vara förenat med livsfara, vilket morden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal visade med tragisk tydlighet.

Under senare tid har fokus främst varit kring ensamkommande flickor gifta med vuxna män, med vilka de kommer till Sverige för att söka asyl. Flera av dessa flickor har placerats på samma boenden som männen, trots att barnäktenskap strider mot svensk lagstiftning.

Det finns också flickor och unga kvinnor som förs utomlands för att giftas bort mot sin vilja. Svenska myndigheter saknar både rutiner för och erfarenhet av samverkan kring den här allvarliga problematiken. De drabbade är ofta helt utlämnade åt sig själva.

Vi välkomnar att regeringen, efter påtryckningar från ideella organisationer och Alliansen, har aviserat en skärpning av rådande lagstiftning kring barn- och tvångsäktenskap. Som helhet är det dock tydligt att regeringens förslag tyvärr är helt otillräckliga.

Sverige bör gå före och införa en nollvision för barn- och tvångsäktenskap. För att ta steg mot det målet bör följande åtgärder omgående komma på plats:

Skärpta riktlinjer. Det måste vara centralt i allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt skärpa riktlinjerna så att fler barn när de kommer till Sverige inte ska överges hos de män de blivit bortgifta till.

Bättre utbildning. Många yrkesgrupper kommer i kontakt med individer som är drabbade av hedersförtryck. Till exempel är skolan för många unga som drabbas en av de få platser där de kan känna sig trygga. Därför är det viktigt att skolan har handlingsplaner och att lärare och personal är utbildade och har kunskaper om hedersförtryck och hur de ska erbjuda stöd och hjälp åt de som drabbas.

Obligatorisk samhällsorientering. För att på lång sikt bekämpa de hedersnormer som ligger till grund för barn- och tvångsäktenskap måste vi bekämpa de värderingar som de vilar på. Nyanlända måste därför tidigt utbildas i vilka lagar, regler och vilken syn på mänskliga rättigheter som gäller i Sverige.

I dag deltar alldeles för få nyanlända i samhällsorienteringen. Det försvårar för integrationen och gör det i vissa fall möjligt för hedersnormer att få fotfäste.

Därför måste samhällsorienteringen bli obligatorisk på riktigt och även kopplas till möjligheten att kunna få olika typer av bidrag. Ogiltig frånvaro ska leda till större nedsättning av etableringsersättningen än vad som är fallet i dag och andra bidrag kunna dras in.

Hjälp bortförda att återvända till Sverige. I länder dit många bortrövade barn och unga kvinnor har förts skulle särskilt utsedd personal på Sveriges utlandsambassader kunna spela en stor roll i arbetet med att få hem dem. Arbetet skulle bland annat kunna handla om att bilda nätverk i de berörda länderna och arbeta stöttande med andra myndigheter för att hjälpa de bortförda att återvända.

Liknande system finns i Norge, där man varit mer framgångsrik när det gäller att återföra bortförda personer. Möjligheten att tillämpa liknande lösningar på våra egna utlandsambassader bör därför utredas. De bortförda får aldrig bli bortglömda.

Om regeringen inte gör mer riskerar fler flickor och unga kvinnor, men även pojkar, att drabbas av den moderna form av slaveri som barn- och tvångsäktenskap innebär. Nu behöver fler steg tas för att vi ska nå nollvisionen för barn- och tvångsäktenskap.

Tina Ghasemi,
Sara Mohammad

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM