ÅSIKT

Omöjligt klara bostadskrisen om lex Laval rivs upp

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Att försvåra för utländska företag att komma hit kommer knappast att lösa bostadskrisen, en av våra största samhällsutmaningar idag, skriver Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustrier, i en replik till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
DEBATT

REPLIK. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har aviserat att lex Laval kommer att rivas upp. Att försvåra för utländska företag att komma hit kommer knappast att lösa bostadskrisen, en av våra största samhällsutmaningar idag.

Fram till 2020 kommer det att krävas 88 000 nya bostäder per år. 2015 påbörjades bara 50 000 nya bostäder. Brist på arbetskraft är det främsta hindret till att det inte byggs mer.

Vi, liksom de flesta remissinstanser, är i synnerhet oroade för att den så kallade bevisregeln tas bort. Den innebär bland annat att seriösa företag riskerar att få stå för notan för ekonomiska oegentligheter som oseriösa underentreprenörer gör sig skyldiga till, utan att ha ett direkt avtalsförhållande till företaget där man kan kontrollera upphandlingen.

Dessutom kan anställda kräva lön av andra företag än sin arbetsgivare och ha rätt att få lönen utbetald inom bara någon vecka vilket gör det svårt att hinna göra rätt.

Med tanke på att Sverige är ett litet land är det svårt att se vad Sverige har att vinna på att bli ett mindre öppet land – som dessutom leder till färre och dyrare bostäder.

Det vore istället bättre om insatserna riktades till att uppdra åt parterna att ta fram attraktiva kollektivavtal för både företag och anställda som gör att fler väljer att omfattas.

De kollektivavtalslösa utgör omkring 30 procent av arbetskraften och är därmed så mycket större än den ynka procent som de utstationerade i arbetskraften utgör.

Det vore en realpolitisk framgång snarare än att fastna i symbolpolitik som förslaget att riva upp lex Laval innebär.


Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier


Vill du hänga med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM