Så kan köerna för cancersjuka kortas

Debattören: Dagens orimliga väntetider påverkar möjligheten att överleva

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Cecilia Widegren presenterar en rad punkter efter vilka hon tycker att cancervården kan förbättras.
Cecilia Widegren presenterar en rad punkter efter vilka hon tycker att cancervården kan förbättras.

DEBATT. I dag är det Världscancerdagen. Cancer är vår tids folksjukdom och mycket mer behöver göras. Det behövs en ny uppgraderad nationell strategi i kampen mot cancer. Det är dags att visa ett tydligt nationellt ledarskap gällande vården och specifikt cancervården. En ny aktuell undersökning, Euro Health Consumer Index 2016, visar att Sverige har Europas längsta väntetider i vården. Och att vi är ett av de länder i Europa där patienternas rättigheter är svaga. Det duger inte.

Var tredje person i Sverige kommer att drabbas av cancer och alla familjer påverkas. Den viktigaste prioriteringen handlar därför om cancervårdens samlade kvalitet. Den medicinska kvaliteten är mycket bra i vården. Däremot är de långa väntetiderna, bristen på personal och vårdens bristande förmåga att hjälpa människor med kronisk cancer mycket omfattande utmaningar.

Moderaterna vill därför pröva förutsättningarna för att vården ska kunna ta mer av ett helhetsansvar för patienter med cancer.

Den svenska vården är inte organiserad för att någon ska ta ett helhetsansvar för patienter med kronisk cancer. Det är en tydlig brist. Vid framtagande av en ny samlad nationell cancerstrategi bör denna aspekt av cancervården analyseras vidare.

Cancerpatienter, anhöriga, vårdens medarbetare, överlevare, patientorganisationer och forskningsfonder har goda erfarenheter av den i dag nästa decenniegamla nationella cancerstrategin som alliansregeringen fick på plats. Deras erfarenheter och kunskaper skall nu vara en viktig del av nästa uppgraderade nationella strategi. Inför det vill moderaterna föreslå;

Genomför en mer heltäckande prestationsbunden vårdgaranti i syfte att korta de långa vårdköerna. Ett led i denna är en särskild satsning på att koncentrera mer av den avancerade högspecialiserade cancervården. Vi avsätter redan detta budgetår 50 miljoner kronor för att påbörja denna omläggning av vården i syfte att stärka kvalitet och patientsäkerhet.


Sätt fokus på såväl kortsiktiga som långsiktiga kvalitetsförbättringar i cancervården. Det handlar bland annat om tydliga mål som följs upp systematiskt och regelbundet. Därtill specifikt fokus på kortare väntetider, digitalisera hela vårdkedjan samt en säkrad långsiktig hållbar nationell kompetensförsörjning av exempelvis patologer, biomedicinska analytiker, specialistläkare, specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor.


Stärk patienternas rättigheter. I detta syfte vill vi bland annat utveckla och skärpa patientlagen och patientsäkerhetslagen. Det kan till exempel handla om att få välja fritt även i slutenvården samt att bygga upp en nationell digital kvalitetslista för att alla patienter och anhöriga ska kunna jämföra väntetider och kvalitet i vården.

Lungcancer är ett exempel på orimliga väntetider som kan vara livsavgörande. I de nationella riktlinjerna finns rekommendationen att väntetiden mellan remissankomst och beslut om behandling ska vara högst 28 dagar för merparten av patienterna.

Cancerfondens nya delrapport 2017 visar att väntetiden är mer än dubbelt så lång. Därtill att de regionala skillnaderna är stora. Väntetiden är mer än dubbelt så lång i Västmanland jämfört med i Dalarna. Det är orimligt.

Det krävs nationellt politiskt ledarskap. Tyvärr är regeringens propositionslista gällande väntetider i vården, specifikt i cancervården fortfarande tom. Det duger inte. Sverige kan mer. Konkret handling behövs omedelbart. Ingen ska behöva dö av cancer i en vårdkö. Det är vi alla eniga om.

Nu är det dags för regeringen att agera och ansvarigt statsråd, Gabriel Wikström (S), att lägga fram konkreta förslag som kan bättra cancer vården. Vi är beredda att i riksdagen aktivt arbeta för en gemensam uppgraderad nationell cancerstrategi.


Cecilia Widegren, riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE