Skuldberget kan tvinga kommuner höja skatter

Debattörerna: 9 av 10 invånare riskerar drabbas för att klara av pensionsskulden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Konsekvensen av pensionsskulden kan bli högre kommunal- och regionalskatt för många av Sveriges invånare, skriver Greger Gustafson och Mattias Munter.
Konsekvensen av pensionsskulden kan bli högre kommunal- och regionalskatt för många av Sveriges invånare, skriver Greger Gustafson och Mattias Munter.

DEBATT. Drygt 475 miljarder – så stort är det skuldberg som Sveriges regioner och kommuner har lovat sina anställda i tjänstepension. Nära 325 miljarder av pensionsskulderna är dessutom dolda och redovisas inte öppet i balansräkningarna.

När de dolda skulderna ska finansieras riskerar 9 av 10 invånare att drabbas av skattehöjningar för att regionerna och kommunerna samtidigt ska upprätthålla en ekonomi i balans med lika stora tillgångar som skulder.

Beslutsfattare i samtliga kommuner och regioner bör ta fram en finansiell plan för hur pensionsskulderna ska hanteras redan i dag. Annars är risken stor för skattehöjningar runt om i hela landet.

Pensionsskulden är den totala skulden för pensioner som regioner och kommuner har till sina anställda. Med andra ord, de pengar som den anställde enligt pensionsavtal i framtiden har rätt att få ut i form av tjänstepension så länge man lever.

Pensionsskulderna ställer den offentliga ekonomin på sin spets – särskilt i takt med förändringar i demografin. Det visar inte minst Sveriges Kommuner och Landstings ”Ekonomirapporten, Maj 2019”.

De äldre som är i behov av äldreomsorg och vård blir allt fler. Samtidigt ökar antalet yngre som kräver barnomsorg och skola. Kort sagt, i morgon ska färre försörja fler samtidigt som gamla skulder ska betalas.

SKL:s rapport slår samtidigt fast att kommunerna och regionerna är i början av en period med stora krav på omställning, exempelvis genom effektiviseringar av verksamheterna.

Vi anser att kommuner och regioner åtminstone bör sträva efter att möta framtidens utmaningar med en ekonomi i balans där tillgångar och skulderna, inklusive de dolda pensionsskulderna, är lika stora.

För att trygga framtidens välfärd är det därför viktigt att frågan om pensionsskulden hamnar högt upp på den politiska agendan. Med miljardskulder i bagaget finns det annars en överhängande risk för nedskärningar i kommunernas och regionernas budgetar.

Konsekvensen kan bli högre kommunal- och regionalskatt för många av Sveriges invånare. Rent konkret visar vår nya rapport att det kan innebära att 9 av 10 invånare runt om i hela landet drabbas av skattehöjningar.

Vi ser exempel i kommuner och regioner där invånare kan drabbas av flera tusentals kronor i höjd årlig skatt för att regionen och kommunen ska uppnå en ekonomi i balans. Det kommer få störst påverkan utanför storstadsregionerna där skatten riskerar att höjas som mest. Det är i många fall redan ansträngda landsortskommuner som drabbas mest.

Vi vet att flera regioner och kommuner står inför stora välfärdsutmaningar där tuffa prioriteringar kommer att krävas. Med det sagt är vår bedömning ändå att vi nu står inför en tioårsperiod med relativt goda demografiska förutsättningar att hantera frågan om pensionsskulden och pensionerna.

Vi föreslår därför att alla kommuner och regioner tar fram en detaljerad finansiell plan redan i dag och tydliggör för sina skattebetalare hur man ska hantera pensionsskulderna.

De regioner och kommuner som redan i dag tar ansvar för pensionsskulderna och de framtida pensionerna skapar bättre möjligheter för en fortsatt bra välfärd, samtidigt som man lättare kan undvika skattehöjningar för vanligt folk.  

Det finns goda chanser att trygga framtidens välfärd och undvika skattehöjningar, men som en del av det behöver frågan om pensionsskulderna på allvar upp på den politiska agendan.


Greger Gustafson, pensionsspecialist kommuner och regioner, Skandia
Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE