SD tar ansvar – M för plakatpolitik om försvaret

Slutreplik från Sverigedemokraterna om försvarspolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att som M på måfå spendera hundra miljoner här eller där för att ge sken av att man gör satsningar på försvaret är bara plakatpolitik, skriver Roger Richthoff, Björn Söder och Jessica Stegrud.
Att som M på måfå spendera hundra miljoner här eller där för att ge sken av att man gör satsningar på försvaret är bara plakatpolitik, skriver Roger Richthoff, Björn Söder och Jessica Stegrud.

SLUTREPLIK. Moderaterna hävdar att vår säkerhetspolitiska historik innehåller tveksamma ställningstaganden, vilket är helt fel.

Tvärtom går det en röd linje genom hela vår försvars- och säkerhetspolitik. Vi värnar svenskt självbestämmande, försvarsförmåga och vår försvarsindustri.

Som det försvars- och säkerhetspolitiskt ansvarstagande parti vi är kastar vi oss inte in i samarbeten utan noggranna analyser och överväganden.

Moderaterna har däremot gång efter annan tyvärr uppvisat motsatsen.

De skriver att den ökande osäkerheten gör att vi måste stärka det nationella försvaret. Vi välkomnar denna tillnyktring. Det var inte många år sedan som den då moderatledda regeringen, under en statsminister som hävdade att försvaret var ett ”särintresse”, monterade ned hela vår nationella försvarsförmåga för att istället satsa på insatser i fjärran land. Försvarets resurser användes i stället till att finansiera andra reformer.

Under M:s regeringsmakt minskade försvarsanslagen från 1,3 procent av BNP 2007 till 1,1 procent 2014, vilket motsvarar mångmiljardbelopp. Året därpå ville M ytterligare minska försvarsbudgeten. Under de tre efterföljande åren hade man samma låga satsningar som regeringen. Först förra året och i år har man ökat försvarsbudgeten.

Detta kan jämföras med oss som sedan riksdagsinträdet 2010 årligen har budgeterat mer på totalförsvaret än både den nuvarande och tidigare regeringar. I årets budget har vi föreslagit samma anslag som regeringen eftersom de skjutit till medel i enlighet med beredningens förslag.

Moderaterna hävdar att vi var delaktiga i att splittra försvarsberedningens helhet genom att ställa oss bakom rapporten. Att vi ställde oss bakom denna var en tydlig markering för att rapporten var mycket bra.

När Moderaterna och de före detta allianspartierna lämnade beredningen bara för att Socialdemokraterna inte ville förbinda sig till de medel som rapporten presenterat får man nog konstatera att det var dessa partier som splittrade beredningen.

Till skillnad från M vill vi analysera diskrepansen mellan Försvarsmaktens utredning och försvarsberedningens rapport vad gäller de ekonomiska resursbehoven. När analysen är genomförd och eventuella brister är identifierade kommer vi att åtgärda dessa genom att tillföra de resurser som krävs.

Så arbetar ett ansvarstagande parti. Att på måfå spendera hundra miljoner här eller där för att ge sken av att man gör satsningar på rätt områden är bara plakatpolitik.

De moderata debattörerna vill uppenbarligen dra ett skynke över sitt partis agerande i närtid, men vi tror inte att svenska folket är lika glömskt utan instämmer i att Moderaterna förlorat sin försvars- och säkerhetspolitiska trovärdighet.

Men vi välkomnar givetvis att de nu tycks dela vår inställning om vikten av ett svenskt nationellt försvar.

Däremot landar Moderaterna fortfarande helt fel i sina säkerhetspolitiska analyser om olika internationella samarbeten inom EU och Nato. Där har de fortfarande en lång väg att vandra.


Roger Richthoff, försvarspolitisk talesperson (SD)
Björn Söder, säkerhetspolitisk talesperson (SD)
Jessica Stegrud, Europaparlamentariker och ledamot i ITRE-utskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en slutreplik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE