Debatt

Bästa morsdagspresent – en kropp som funkar

Debattörerna: Förebygg, upptäck och behandla kvinnors förlossningsskador

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att inte kunna röra sig fritt av rädsla för att läcka urin eller avföring. Att inte kunna njuta av sex. Att veta att varje toalettbesök ger dig besvär som kan vara i flera dagar. Det är vardagen för alltför många kvinnor, inte sällan flera år efter förlossningen, skriver debattörerna.
Att inte kunna röra sig fritt av rädsla för att läcka urin eller avföring. Att inte kunna njuta av sex. Att veta att varje toalettbesök ger dig besvär som kan vara i flera dagar. Det är vardagen för alltför många kvinnor, inte sällan flera år efter förlossningen, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Att bli mamma är en livsomvälvande upplevelse på många sätt. En av de förändringar som många av oss har upplevt i samband med att vi fött barn är att drabbas av skador på kropp och själ som gör att vi inte fungerar fullt ut.

Ett stort antal kvinnor lever med försämrad livskvalitet efter graviditet och förlossning. Av de cirka 100 000 kvinnor som föder barn varje år drabbas ungefär 5 procent av allvarliga bristningar I bäckenbotten. Cirka 30 procent av de som fött barn lider ett år efter förlossningen av separation i magmusklerna, och runt 10 procent drabbas av förlossningsdepression.

Att inte kunna röra sig fritt av rädsla för att läcka urin eller avföring. Att inte kunna njuta av sex för att du har för ont. Att veta att varje toalettbesök ger dig besvär som kan vara i flera dagar. Att varje dag leva med ohanterlig sorg eller livsleda, samtidigt som du känner att det här borde vara en av de lyckligaste perioderna i ditt liv. Det är vardagen för alltför många kvinnor, inte sällan flera år efter förlossningen.

Den nyblivna mamman möts ofta av oförståelse och okunskap från vård och omgivning, en okunskap som bland annat grundar sig i otillräcklig forskning. När Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) gjorde en genomgång av kunskapsläget 2016, visade resultatet att det saknas evidensbaserad kunskap om 14 av 18 typer av förlossningsskador.

Det är helt orimligt att permanenta förlossningsskador i vissa delar av landet räknas som skönhetskirurgi som kvinnan själv måste finansiera, när det i själva verket kan ge svåra smärtor, sämre fysisk och psykisk livskvalitet och riskera leda till allvarliga tarmbråck. Detta gör vården ojämlik över landet och mellan kvinnor med olika ekonomiska förutsättningar.

Samtidigt kan förbättrade resultat uppnås med begränsade resurser: genom utbildningssatsningar och kunskapsspridning minskade andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar i Region Stockholm från nästan 5 till drygt 3 procent mellan 2014 och 2018.

Att vara gravid och föda barn är ingen sjukdom sägs det. Men att vara gravid och föda barn har medicinska konsekvenser på kvinnors kroppar och deras funktion. Dessa konsekvenser förtjänar att tas på allvar.

Nyblivna mammor ska inte behöva känna skam över sina besvär. De fysiska skadorna på kroppen ska inte förminskas till att bara vara en fråga om utseende och skönhetsideal.

Det är hög tid att göra upp med skam och tabun kring förlossningsskador. Därför lyfter vi i Liberala kvinnor Stockholms län i dag på mors dag 2020 kvinnans rätt till en fungerande kropp. Detta innebär att vi vill att:

  • Barnmorskor ska vara utbildade i och använda teknik som minimerar förlossningsskador.
  • De förlossningsskador som ändå uppstår ska upptäckas och behandlas i tid och på rätt sätt.
  • Efterkontrollen utvecklas och förlängs upp till ett år vid alla förlossningskliniker för att fånga upp olika typer av muskelbristningar i underlivet, magmuskulatur som inte går ihop, förlossningsdepressioner eller andra förlossningsskador som vården idag ofta missar.
  • Information om och hjälp med bäckenbottenträning ska ges både av MVC och BB.
  • Det ska bli lättare att få behandling och operation mot både  inkontinens och rektusdiastas (magmuskeldelning).
  • Alla förlossningskliniker rapporterar till det nationella bristningsregistret.
  • Finansieringen av forskning om förlossningsskador ges ökad prioritet.

Ingen kvinna ska behöva sitta på gynakuten med trasigt underliv, nyfödd bebis, svåra bukskador och förlossningsdepression. Varje kvinna som fött barn ska få hjälp och stöd för att få en fungerande kropp, utifrån sina behov och förutsättningar. Detta är ett nödvändigt steg mot en jämställd och personcentrerad vård. Och det är en morsdagspresent som alla framtida mammor i Sverige har rätt till.


Jessica Johnson, ordförande Liberala Kvinnor Stockholms län
Marianne Damström Gereben, vice ordförande Stockholms län
Christina Tufvesson, andra vice ordförande Stockholms län
Sara Modig, styrelseledamot Liberala Kvinnor Stockholms län
Kajsa Olsson Pettersson, styrelseledamot Liberala Kvinnor Stockholms län
Karin von Scheele Pettersson, styrelseledamot Liberala Kvinnor Stockholms län
Heidi Brandtner, styrelseledamot Liberala Kvinnor Stockholms län
Anna Attergren Granath, styrelseledamot Liberala Kvinnor Stockholms län


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Aftonbladet granskar förlossningsskador

LÄS VIDARE

DEBATT Ett katastrofalt svek mot blivande mammor

ÄMNEN I ARTIKELN

Aftonbladet granskar förlossningsskador

Liberala kvinnor

Vård & omsorg

Förlossningsvården

Barnmorska

Graviditet

Jämställdhet