Stöldligorna ska inte få ta sig in i Sverige

SD: Skärp gränsbevakningen och beväpna tulltjänstemännen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag presenteras Mattias Karlsson som ny landsbygdspolitisk talesperson för SD. Vi lanserar samtidigt ett paket med åtgärder mot den internationella stöldbrottsligheten, skriver Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och Tobias Andersson.
I dag presenteras Mattias Karlsson som ny landsbygdspolitisk talesperson för SD. Vi lanserar samtidigt ett paket med åtgärder mot den internationella stöldbrottsligheten, skriver Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och Tobias Andersson.

DEBATT. Den svenska landsbygden är en fantastisk miljö, med fantastiska möjligheter och fantastiska människor.

Tyvärr är det också en del av Sverige som präglas av stora och växande problem och dessa problem är i alltför många fall politisk skapade.

Skenande priser på bensin och el slår särskilt hårt mot medborgare och näringsidkare på landsbygden.

Den oansvariga invandringspolitiken har underminerat välfärden och sammanhållningen även i många mindre kommuner.

Centraliseringsiver och nedläggning av småskolor har gjort många mindre orter svårare och mindre attraktiva att bo i.

Utöver detta har brottsligheten och otryggheten tillåtits slå klorna i den svenska landsbygden. Allt för få poliser och nedlagda polisstationer har lett till en laglöshet och en utsatthet som får landsbygdsbor att känna sig övergivna och bortglömda.

Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti. Vi har alltid sett, och aldrig glömt, bygderna och samhällena utanför storstäderna.

I dag presenteras Mattias Karlsson som ny landsbygdspolitisk talesperson, och tryggheten kommer vara högt prioriterad.

Stölder, inbrott och kringresande stöldligor är ett av de första problemen vi vill ta krafttag emot. Årligen försvinner saker till ett värde av två miljarder kronor, utforslat av utländska stöldligor.

Polisens osynlighet på landsbygden, och den avvecklade kontrollen över landets gränser har gjort landsbygden till en tummelplats för internationell, organiserad kriminalitet.

Poliserna behöver bli fler, över hela landet, men vi måste även hindra de utländska stöldligorna från att ta sig in i Sverige och från att ta sig ut med stöldgodset.

Den nationella operativa avdelningen på Polismyndigheten uppskattar att åtminstone hälften av bostadsinbrotten och att nio av tio stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner begås av utländska stöldligor.

Problemen måste tas på allvar, och vanligt folk på landsbygden måste kunna leva tryggt och säkert – även när, för att parafrasera en tidigare socialdemokratisk statsminister, stockholmarna inte är där.

Vi lanserar därför ett paket med åtgärder mot den internationella stöldbrottsligheten:

  1. Satsa på Tullverket, Kustbevakningen och Gränspolisen. Sverigedemokraternas budget från i höstas, tillsammans med M & KD, innebar en satsning redan under 2022 på 850 miljoner till polisen och 525 miljoner till myndigheter inom rättsområdet, inklusive Tullverket och Kustbevakningen. Sverigedemokraternas vårbudget kommer innehålla ytterligare satsningar.
  2. Öka det myndighetsgemensamma arbetet mot internationella stöldligor. Redan i dag samarbetar olika myndigheter mot gränsöverskridande brottslighet, men arbetet måste ske kontinuerligt och intensifieras.
  3. Ge Tullen ett brottsbekämpande uppdrag. Tullverket förebygger och motverkar idag brottslighet i samband med in- och utförsel av varor, men mycket mer kan göras. Tullverkets brottsbekämpande uppdrag ska utökas till att omfatta all gränsöverskridande brottslighet i samband med deras kontroller vid gränsen.
  4. Utöka Tullens befogenheter. Tulltjänstemän ingriper endast i situationer där de bedriver kontrollverksamhet, där de stöter på misstänkt brottslighet. Tullen ska ha rätt, och skyldighet, att ingripa och motverka brottslighet vid gränsen.
  5. Beväpna tulltjänstemännen. Tulltjänstemän får idag bära vapen endast i undantagsfall. När det brottsbekämpande uppdraget utökas måste även rätten att bära vapen bli tydligare. Särskilt när de i större utsträckning bekämpar den organiserade brottsligheten.
  6. Kriminalisera utförsel av stöldgods. I dag kan tullen endast ingripa om man råkar hitta stöldgods i samband med en tullkontroll, genom en kriminalisering får tullen befogenhet att göra kontroller inriktade på att hitta stöldgodset.
  7. Inför en straffskärpningsgrund för gränsöverskridande tillgreppsbrottslighet. Att utländska stöldligor kommer till Sverige och utnyttjar bristen av gränskontroll endast för att länsa landsbygden på varor måste anses allvarligare än annars, sådana brott bör bestraffas hårdare.
  8. Förenkla förverkande av stöldgods. För att förverka brottsvinster i dag måste det kunna visas att det kommer från ett visst brott. Det måste bli enklare att förverka stöldgods eller pengarna från brott när det är uppenbart att det kommer från brottslig verksamhet.
  9. Straffskärpningar för tillgreppsbrott. Att straffen i Sverige i allmänhet är väldigt låga är ingen överraskning. Vi kommer att göra en översyn med syfte att betydligt höja straffen för både tillgreppsbrottslighet och smugglingsbrott.
  10. Utöka användningen av ANPR. Genom utökad automatiserad bevakning av våra gränser kan tekniken nyttjas effektivt och ge de brottsbekämpande myndigheterna användbar information.

Detta åtgärdspaket omfattar en rad reformer som avsevärt skulle förbättra möjligheterna att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.

Trygghet är en medborgerlig rättighet och även de som bor på mindre orter skall åter kunna känna hela Sveriges stöd. Sverigedemokraterna kommer i valrörelsen göra det tydligt att vi är, och förblir, landsbygdens och hela Sveriges främsta företrädare.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Mattias Karlsson, landsbygdspolitisk talesperson (SD)
Tobias Andersson, rättspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE