ÅSIKT

Behåll rekommendationen om max 15 barn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

S, Kommunal och Lärarförbundet: Vi måste investera i förskolan

Förskoleåldern är den viktigaste utvecklingsperioden för barn och förskolans betydelse för barns utveckling är mycket stor. Vi ser också att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Förskolan lägger en bra grund för barns läsförmåga och intresse för läsning. I ljuset av de dramatisk fallande kunskapsresultaten i PISA kan vi inte tolerera en försämring av kvaliteten i förskolan genom att barngrupperna blir större.

Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Men i stora barngrupper riskerar barn att komma bort och inte få den tid de behöver med personalen. Stora barngrupper leder också till stress och minskad trygghet för barnen, särskilt hos de minsta barnen. Dessutom riskerar fler barn i grupperna att leda till att personalen får en orimlig arbetsbelastning. Det minskar utrymmet för att planera, följa upp och utvärdera verksamheten.

Ett borttagande av rekommendationen om att det bör vara max 15 barn per barngrupp i förskolan riskerar leda till att allt fler barn tvingas gå i stora barngrupper. Vi ser redan att antalet stora barngrupper med fler än 20 barn per grupp har ökat med 54 procent sedan 2006.

Vi behöver nu investera i förskolan för att vända denna utveckling. Det sista vi behöver är att utvecklingen mot än fler stora barngrupper späs på genom att rekommendationen tas bort.

Det är därför viktigt att vi nu hjälps åt att prioritera investeringar i skolan och förskolan. Rekommendationen om max 15 barn måste bli kvar.

Ibrahim Baylan

Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Annelie Nordström

Ordförande Kommunal

Eva-Lis Sirén

Ordförande Lärarförbundet

ARTIKELN HANDLAR OM