Debatt

Carin Jämtin: Ovärdigt att skattepengar går till företagens vinster

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Möjligheten att ta ut vinst för välfärdsföretag måste begränsas

Carin Jämtin.
Carin Jämtin.

När jag läser senaste tidens rapportering om Attendo blir jag djupt oroad. Ett privat vårdbolag som kräver demenssjuka på ersättning för renovering, samtidigt som man gör enorma vinster. Detta är ytterligare ett exempel på den försämrade vårdkvaliteten vi ser när vinstintressen styr välfärden."

År 2012 gick Attendo med närmare en kvarts miljard kronor i vinst. Delar av vinsten kommer från de svårt sjuka äldre personer som bor i Attendos omsorgslägenheter. Lägenheter som måste lämnas tillbaka i samma skick som när de flyttade in – annars får de betala renoveringarna. En räkning på tiotusentals kronor för en efterlevande kan bli resultatet av Attendos vinstjakt. Så cyniskt kan det bli när vinstintressen går före mänsklig hänsyn och omsorg.

I vanliga hyresavtal ingår att hyresvärden räknar med slitage på lägenheterna och att detta ingår som en del i hyran. Men Attendo har här hittat en möjlighet att ytterligare maximera sina vinster i sin hantering av svårt sjuka äldre. Detta är inte vad våra skattepengar ska användas till. Detta är inte värdigt ett välfärdssamhälle som jag vill att Sverige ska vara.

Tyvärr är exemplet inte unikt. Helsingborg, Lund, Svenljunga, Uppsala, Nacka och Vellinge är alla kommuner som de senaste åren sagt upp avtal och krävt skadestånd av privata vårdbolag som inte klarat av att leva upp till det de lovat.

Regeringen gör ingenting åt situationen. För dem verkar företagens valfrihet vara överordnad kvaliteten i omsorgen. För oss är det tvärtom. Bara när all verksamhet garanterar en god kvalitet kan man tala om verklig valfrihet. För vem vill riskera att välja fel och därmed låta sig själv eller någon nära anhörig bli vanvårdad?

Det finns som sagt flera exempel på att privata företag inom välfärden just nu tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till exempel genom en lägre personaltäthet i friskolor och på privata äldreboenden. Det är oacceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden.

För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att upprätthålla välfärdssektorns framtida legitimitet krävs att möjligheterna för riskkapitalister och andra aktörer att plocka ut privata vinster, och göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn, avsevärt begränsas.

Den främsta kvalitetsfaktorn är personalen och dess kompetens. Därför ska det ställas krav på bemanning, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader i välfärden, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande kommunal och landstingskommunal verksamhet. Vi socialdemokrater har förslag om nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden för att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras. På så sätt ser vi till att de många seriösa privata utförare inom vård och omsorg, till exempel alla idéburna organisationer, får möjlighet att konkurrera på lika villkor. Vård och omsorg är ingen marknad där djungels lag ska råda. Tvärtom, där ska alla kunna känna sig trygga med att den bästa vården för de sjuka erbjuds. Så är det inte i dag.

Vi socialdemokrater vill ha vård och omsorg i Sverige som är av hög kvalitet och värdig ett rikt land som Sverige. Inget annat duger.

Carin Jämtin

Fotnot: I en tidigare version av artikeln hade ett fel smugit sig in. Attendos vinst 2012 var en kvarts miljard kronor, inget annat.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt