Regeringens förakt för utbildning är obegripligt

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Magdalena Andersson (S): Vi måste investera i vuxenutbildningar

Allt skulle bli så bra. Regeringen skulle bara sänka skatten, så skulle jobben växa fram ur tomma intet. Då skulle det finnas resurser till välfärden, samtidigt som de offentliga finanserna skulle kunna gå med överskott. Det var regeringens plan. Men den planen har inte fungerat. Arbetslösheten har inte sjunkit som utlovat, och därför har välfärden fått stå tillbaka. Skolresultaten sjunker snabbt. Och de stora överskott regeringen ärvde har vänts till underskott. Nu lånar regeringen tio miljoner kronor i timmen för att betala för sina skattesänkningar.

Arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. Och ungdomsarbetslösheten är högre än i många jämförbara länder. Vårpropositionen var regeringens sista chans att visa att den insett att den egna politiken inte har fungerat – och att presentera ansvarsfulla förslag för framtiden. Regeringen valde att inte ta den chansen. Vårpropositionen gapar tom på jobbförslag.

Nu står det tydligt: Sverige kan inte fortsätta på den inslagna vägen. Den har prövats – och den fungerar inte. Sverige behöver en ny färdriktning; en politik för fler jobb som sätter nödvändiga investeringar framför stora skattesänkningar.

Vi socialdemokrater har i många år lagt fram flera förslag för fler jobb. Unga arbetslösa som inte har avslutat gymnasiet ska göra det. De ska följa en studieplan som leder fram till gymnasieexamen. Studierna kan kombineras med jobb eller praktik. Men den som inte följer sin studieplan ska heller inte ha rätt till någon ersättning. Det är vårt förslag till utbildningskontrakt. Det är en rimlig balans mellan rätt och plikt – och det förslaget röstar regeringen nej till. Varför ska vi inte se till att våra ungdomar skaffar sig den utbildning som krävs?

I vårmotionen presenterade vi ett första steg i ett kunskapslyft för fler jobb. Under de senaste tio åren har arbetslösheten bland dem som saknar gymnasieutbildning mer än fördubblats. Förra året var arbetslösheten nästan tre gånger så hög bland dem som inte har avslutat gymnasiet som bland dem som har det.

Nu ser vi att gymnasieutbildning har blivit en vattendelare på svensk arbetsmarknad. Då gäller det att investera i vuxenutbildning. Regeringen väljer att titta bort och fantisera om annat. Finansministern talar föraktfullt om att vuxenutbildning skulle handla om att dölja arbetslöshet – trots att han själv i sin ungdom fick möjligheten att komma vidare med Komvux. Regeringens utbildningsförakt är svårbegripligt. Är fortsatta skattesänkningar verkligen så viktigt?

Nu söker fler än någonsin till högskolan. Det blundar regeringen för. I stället för att möta behovet av ytterligare möjligheter till utbildning har regeringen valt att ransonera antalet högskoleplatser. Det har blivit allt svårare för svenska ungdomar att skaffa sig den utbildning som krävs för att de ska kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner. Samtidigt urholkas konkurrenskraften. Det drabbar hela Sverige. Vad tror regeringen att vi ska leva av i framtiden?

Nu står Sverige inför ett vägval. Antingen fortsätter vi på den inslagna vägen, med ytterligare ofinansierade skattesänkningar, en arbetslöshet som får etsa sig fast och allt färre möjligheter för våra unga. Eller så väljer vi en annan färdriktning. En framtid där vi konstaterar att ofinansierade skattesänkningar tillhör historien – och där vi i stället investerar i fler möjligheter för människor att leva de liv de drömmer om.

Magdalena Andersson (S),

ekonomisk-politisk talesperson

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN