Ställ inte utsatta barn mot varandra

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

HRF och UH: Majblomman verkar sakna kunskap om barn med hörselskador

Alla barn ska få de hjälpmedel och det stöd de behöver för att få en bra start i livet. Så långt håller vi helt och fullt med Majblommans Riksförbund. Självfallet anser även vi att barn ska få tillgång till de glasögon de behöver.

Men vi är kritiska till att ni i er argumentation gör jämförelser med hörselskadade barn.

Under de år ni har drivit glasögonfrågan återkommer ni ständigt till påståenden om att hörselskadade barn får de hjälpmedel de behöver. Nu senast skriver ni: ”Vem skulle komma på tanken att förvägra ett barn med nedsatt hörsel hörapparat?”.

Det är uppenbart att ni saknar kunskap om hörselskadade barns utsatta situation.

Ni tycks inte vara medvetna om att många hörselskadade barn saknar de hjälpmedel de behöver – i skolan, på fritiden och i hemmet. Många får inte en rimlig chans att hänga med i undervisningen och i umgänget med andra barn. Och många blir också utanför på fritiden – det är svårt att vara en i laget när man inte kan uppfatta vad tränaren och lagkamraterna säger.

Vi möter ständigt föräldrar som kämpar med kommuner och landsting för att deras barn ska få de förutsättningar de behöver. Hörapparater löser nämligen inte allt. En del familjer har tvingats ta lån för att kunna betala barnets kommunikationssystem. En del måste också betala dyrt för batterier till barnens cochlea-implantat.

Och en del av dessa hörselskadade barn behöver dessutom glasögon.

Vi tycker att ni i Majblommans Riksförbund ska skaffa er mer kunskap om hörselskadade barns behov och förutsättningar. Vi berättar gärna! Vi vill också uppmana er att sluta ställa barns olika hjälpmedelsbehov mot varandra – det vinner ingen på. Allra minst barnen.

Jan-Peter Strömgren
förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Anna Kain Wyatt
ordförande, Unga Hörselskadade (UH)

Publisert: