Oroande utveckling med allt fler dödsskjutningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Polisförbundet: Dags att inse att elpistolen kan rädda liv

34-årige Mesut Sahindal sköts ihjäl av polisen i Uppsala. En oroande utveckling med allt fler dödsskjutningar, menar polisförbundet, som vill att man inför elpistoler i yrket.
34-årige Mesut Sahindal sköts ihjäl av polisen i Uppsala. En oroande utveckling med allt fler dödsskjutningar, menar polisförbundet, som vill att man inför elpistoler i yrket.

Natten mot tisdag avled en man i Uppsala efter ett polisingripande. Att poliser skjuter dödande skott är ovanligt men Polisförbundet ser en oroande negativ utveckling.

Fyra personer blev ihjälskjutna 2013 och det har redan hänt två gånger 2014. Statistiskt sett är en dödsskjutning per år det normala. Nu måste Rikspolisstyrelsen se över möjligheten att använda mindre dödliga vapen.

Att behöva använda tjänstevapnet och att någon avlider är det svåraste man kan råka ut för som polis. Varje person som avlider är ett misslyckande för rättssamhället, och ett oerhört stort pris för anhöriga och enskilda polismän att betala.

Vid flera av tillfällena när någon blivit ihjälskjuten av polisen 2013 och 2014 har den skjutne varit ensam och beväpnad med kniv. Gärningsmännen har inte avslutat angreppet trots att de blivit träffade av kulor och sprejats med pepparsprej. Så även vid det senaste fallet i Uppsala.

I den typen av situation hade elpistolen kunnat vara ett alternativ för att minska skador och rädda liv.

Med elpistol slås du ut ett par sekunder oavsett om du är påverkad av något eller psykiskt sjuk. Det ger polisen möjlighet att närma sig och säkerställa omhändertagandet. Om poliserna hade haft en elpistol till hands kanske gärningsmannen inte hade behövt dö, och våra medlemmar hade utsatts för mindre risker.

Men Rikspolisstyrelsen tycker inte att införandet av elpistoler är nödvändigt – vilket är både ansvarslöst och för Polisförbundet helt oförståeligt. 

Argumentet från deras sida är att det inte finns någon forskning som tyder på att elpistolen eller användandet av pepparsprej minskar det dödliga våldet. Ett ytterligare argument är att ett komplement i utrustningen skulle försvåra för den enskilde polisen att välja vilket vapen som bör användas i en stressad situation. Man har också sagt att införandet av elpistoler skulle kosta för mycket.

Men för Polisförbundet finns det inget som kan väga upp för kostnaden av förlorade liv.

Till skillnad mot Rikspolisstyrelsen anser Polisförbundet att våra medlemmar kan fatta korrekta beslut när det gäller våldsanvändning. Får våra medlemmar rätt utbildning, kontinuerlig träning och handledning är elpistol ett bra komplement till nuvarande utrustning.

Väldigt många poliser använder inte vapen skarpt en enda gång under sina yrkesliv. Men när det väl sker så påverkar det den enskilde polisen för resten av livet. Varken medborgare eller poliser ska utsättas för större risker än nödvändigt.

Varje tillfälle att rädda ett liv måste tas i akt. Därför tycker Polisförbundet att det är viktigt att man ser över möjligheten att använda mindre dödliga vapen.

Att inte ge polisen alternativa metoder och utrustning för att minimera riskerna för dödligt våld är att utsätta medborgarna och våra medlemmar för risker som kostar för mycket i mänskligt lidande.

Det är hänsynslöst mot både poliser och anhöriga. Rikspolisstyrelsen har inte tid att vänta som utvecklingen ser ut. De säger att de jämför erfarenheter med andra länder och tittar på statistik. Det räcker inte. Det handlar om liv.

Nu måste de agera och se till att frågan tas omhand inför införandet av den nya polismyndigheten.

Lena Nitz

ordförande för Polisförbundet

Publisert: