Ändra livsstil är en andlig fråga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svenska kyrkans biskopar: Klimatutmaningen inte enbart en miljöfråga

Mänskligheten står inför sin största utmaning hittills, att hejda klimatförändringen.

IPCC:s femte rapport som nu läggs fram visar att ett redan allvarligt läge har skärpts. Fler kostsamma väderfenomen är att vänta. Havet i Arktis kommer sannolikt att vara isfritt om somrarna runt år 2050. En omfattande minskning av växthusgaser måste till för att hålla att höjningen av jordens medeltemperatur under två grader. Vi befinner oss i en allvarlig situation där vi som mänsklighet måste agera tillsammans.

Jorden, vårt hem, utsätts idag för större belastning än den klarar av att bära. Den skapelse vi lever i är i fara. Det är inte enbart en miljöfråga. Det som står på spel är människans rätt till ett drägligt liv, en rättvis fördelning av jordens resurser och en värld där vi lever i fred med varandra och delar livet med andra former av liv.

Det har sagts förr: Många händelser kan ha en plan B. Vi har ingen planet B. För att klara utmaningen behöver vi samverka inom alla områden som är uttryck för mänskligt liv på planeten: Vetenskap, politik, näringsliv, kultur, religion.

Svenska kyrkan är en del av en världsvid kyrka. Våra systerkyrkor runt om i världen ser hur klimatförändringarna påverkar möjligheterna till utveckling. Ett stort ansvar vilar på oss i den rika världen att gå före och förändra vår livsstil. En sådan förändring är i hög grad en existentiell och andlig fråga. Kristen tro utgår från att Gud har skapat varje människa med både ansvar och kapacitet att hantera kriser, även en global klimatkris, samtidigt som vi får bäras av hopp och framtidstro.

Nu är det dags att såväl beslutsfattare som individer tar klimatutmaningen på allvar. I Sverige kan vi göra långt mer än hittills för att ställa om vårt eget samhälle. Vi behöver tänka långsiktigt och skapa möjligheter för en ekonomi där konsumtion och produktion står i proportion till jordens bärkraft.

Även om läget är allvarligt, lever vi också i en möjligheternas tid. Det finns många skäl att vara hoppfull. En klimatomställning är chansen till en rättvisare, fredligare och hållbarare värld, som vi kan lämna över till nästa generation.

Inom EU och FN kan Sverige visa på handlingskraft. Klimatomställningen och rätten till utveckling för fattiga måste gå hand i hand. Världen behöver ledarskap som driver utvecklingen mot en långsiktigt hållbar värld.

Det går fortfarande att ändra färdriktningen och kärleken till vår nästa tvingar oss att göra det. För de mest utsatta i världen, för kommande generationer och för jorden vill vi se att Sveriges regering lever upp till situationens allvar och

tar modiga beslut för att drastiskt minska växthusgaser såväl i Sverige som utomlands.

agerar inom EU för en höjd ambitionsnivå när det gäller minskningen av utsläppen.

bidrar med ökade medel till klimatbiståndet utan reducering av befintlig biståndsbudget.

Samtidigt vill vi som kyrka:

upprätthålla en interreligiös och internationell dialog om klimatförändring och verka för social och ekonomisk rättvisa.

arbeta för att hålla klimatfrågorna levande i allmänhetens medvetande.

uppmuntra till djupare teologisk reflektion om den moraliska och etiska dimensionen av klimatförändringen.

uppmana våra församlingar att genom bön och reflektion begrunda hur våra egna handlingar och livsval påverkar miljön.

uppmuntra våra församlingar att lära sig mer om klimatförändringar och om den världsvida kyrkans sätt att bemöta denna kris.

Denna kris har nått sådana proportioner att alla goda krafter nu måste samverka för livets skull.  

Ärkebiskop Anders Wejryd

Biskop Åke Bonnier, Skara stift

Biskop Eva Brunne, Stockholms stift

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund, Härnösands stift

Biskop Per Eckerdal, Göteborgs stift

Biskop Sven-Bernhard Fast, Visby stift

Biskop Esbjörn Hagberg, Karlstads stift

Biskop Antje Jackelén, Lunds stift

Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö stift

Biskop Martin Modéus, Linköpings stift

Biskop Hans-Erik Nordin, Strängnäs stift

Biskop Ragnar Persenius, Uppsala stift

Biskop Hans Stiglund, Luleå stift

Biskop Thomas Söderberg, Västerås stift

Publisert: