ÅSIKT

Facket blundar för verkligheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Almega om snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända

Vad är Sveriges integrationsutmaning? Både TCO:s ordförande och regeringen fokuserar ensidigt på utlandsfödda akademiker. Det bygger på en världsbild som inte alls beskriver dagens migration.

Av nyanlända har hälften förgymnasial utbildning. En fjärdedel är högskoleutbildad. Totalt finns 227 000 utlandsfödda kortutbildade arbetslösa.

Störst arbetsmarknadsutmaningar har asien- och afrikafödda. Lägst sysselsättning har kortutbildade afrikafödda – bara 25 procent arbetar.

Även om akademikernas integration förbättras hjälper det inte kortutbildade. Dagens integrationspolitik klarar heller inte av att möta kortutbildade. Att kostnadseffektivt integrera kortutbildade kräver ny strategi.

För det första måste utbildningar anpassas till analfabeter. Australien har specialutbildning för kortutbildade med läs- och skrivförståelse samt matematik. Utbildningen levereras i valfrihetssystem där studenten väljer utförare som betalas efter resultat.  60 procent går vidare till arbete och studier.

För det andra måste framgångar bevaras. Idag arbetar 87 procent av asien- och afrikafödda i handel, restaurang och tjänster. En skattechock med slopade socialavgifter för unga och halverat rut-avdrag hotar jobb för 10 000 utlandsfödda.

För det tredje måste trösklarna till arbetsmarknaden sänkas. Våra höga lägstalöner tillsammans med strikt arbetsrätt försvårar för kortutbildade utlandsfödda. Yrkesintroduktionsavtalet, YA-jobben, behöver utsträckas även till nyanlända.

När fack och regering blundar för hur dagens migration ser ut uteblir stödet till grupperna som behöver det mest. Det är synd. Även om integrationen av kortutbildade är svår, så är den långt ifrån omöjlig.

Li Jansson,

arbetsmarknadsekonom, Almega

Ulf Lindberg,

näringspolitisk chef, Almega

ARTIKELN HANDLAR OM

Almega

Migration