ÅSIKT

Kvinna, muslim, feminist – och fri

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Vi vill själva äga bilden av vilka vi är

Det är den internationella kvinnodagen 2015 och med all rätt det årliga massmediala informationsflödet om kvinnan och hennes rättigheter (eller snarare avsaknaden av de). Det tomrum som däremot varje år uppstår, och som vi nu tänker fylla är kopplingen kvinna, muslim och feminist. Ja, du läste rätt.

Vi vill på 8 mars snacka om tröttheten över att hela tiden finna sig själv i ställföreträdande kontexter. Och om tröttheten över de intensivt religionskritiska kvinnorna, oftast själva med rötter från muslimska länder, föra problematiserande teser över våra huvuden. Och besvikelsen över vita feministers tystnad över de dagliga trakasserier och våld mot den beslöjade muslimska kvinnans kropp i dag.

Vi är döttrar till dessa slöjbärande kvinnor, vi är konvertiter, vi är sekulära, vi är religiösa. Vi är 90-talister, vi är 80-talister, vi är 70-talister. Vi bär hijab, vi bär inte hijab. Vi är skribenter, vi är lärare, vi är studenter, vi är mammor, vi är aktivister och allt där emellan.

Vi är muslimska feminister och det vi har gemensamt är upplevelsen av att vår muslimska identitet fullkomnar vår feministiska världsbild. Det finns ingen motsättning, och vi är uppriktigt trött på de utfall som antyder att den skulle finnas. Vi är muslimska feminister och vi upplever inte våra fri- och rättigheter fråntas oss. Utan, hör och häpna, precis tvärtom.

Det är den 8 mars och vi vill för en gångs skull snacka om tröttheten över att behöva se den muslimska kvinnan ständigt i klichéartade mediala aspekter. Och vi vill på 8 mars snacka om tröttheten över att behöva stå till svars för fanatiska gruppers inhumana attacker i Mellanöstern. Och att gång på gång skuldbeläggas över extrema staters tolkningar och behandling av den muslimska kvinnan.

Det är den 8 mars och det är på tiden att snacka om tröttheten över att behöva vara åskådare till ett samhällsklimat med en underliggande ståndpunkt där vi ofta blir till ett projekt för den vita, sekulära och fria feministen att minsann rädda. Hur optimalt fri dock den vita, sekulära feministen egentligen är, anser vi, är något som går att diskutera.

Förtryck, precis som frihet, är något som manifesteras på så många olika nivåer och i olika skepnader. Vilket är ett perspektiv vi upplever sällan lyfts i de feministiska rummen i Sverige.

Vi accepterar det inte längre och höjer våra röster, i dag den 8 mars 2015. Vi uppmuntrar dig, muslimska medsyster, oavsett ålder och bakgrund, att utan tvivel och högt uttala rättigheten till din egna upplevelse av begreppet frihet. Gör det med vetskapen om att vi står bakom dig. På varje plattform, i varje sammanhang. I det lilla som i det stora.

Vår vision är att du som medsyster och med din egen muslimska identitet framöver inspireras till att tydligt benämna dig själv som muslimsk feminist. Och det gör vi som ett mycket tydligt och självorganiserande svar på de röster i vårt svenska samhälle som gång på gång problematiserar oss och våra mödrar. Vi är muslimska feminister och vi företräder oss själva, endast oss själva. Vi är nu här för att stanna.

Det är den internationella kvinnodagen 2015 och denna text är troligtvis en av många som kommer florera i människors flöden. Däremot är vår ödmjuka, men innerliga förhoppning att det förblir den text som sätter mest avtryck hos människor.

Sarah Delshad, initiativtagare

Aslihan Ekinci Kaba

Johanna Lihagen

Lina Abusagr

Halima Ali

Sava Saber Said

Aisha Lundgren

Sara Nelson

Rahma Yacin

Samaa Sarsour

Jousra Lemmouh

Susanne Svensson

Yusra Temsamani Morabe

Iman Monica Granath

Anna-Maria Alakangas

ARTIKELN HANDLAR OM