Imamer: Vi måste ta tag i antisemitismen

”Ingen ska tvingas vandra med rädsla på våra gator”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Attackerna på synagogor är förkastliga, skriver 13 imamer i ett upprop på Aftonbladet Debatt. Dåden bör fördömas, precis som alla försök till splittring mellan grupper i samhället.
Attackerna på synagogor är förkastliga, skriver 13 imamer i ett upprop på Aftonbladet Debatt. Dåden bör fördömas, precis som alla försök till splittring mellan grupper i samhället.

DEBATT. I Guds, Den nåderikes, Den barmhärtiges namn.

Efter den senaste tidens angrepp mot Göteborgs synagoga och den judiska begravningsplatsen i Malmö samt andra antisemitiska yttringar på olika platser i Sverige vill vi – som imamer och muslimska lärda – tydligt fördöma dessa handlingar som brott mot islam och grundläggande mänsklig värdighet.

Islams budskap uppmanar människan att stå upp för sina medmänniskor och sträva efter samhällelig trygghet för såväl muslimer som icke-muslimer. Vi ser det därför som vår religiösa och medborgerliga plikt att, sida vid sida med resterande delar av det svenska samhället, aktivt motarbeta fredens fiender i form av extremister och rasister. Dessa återfinns tyvärr i både muslimska och icke-muslimska led.

Alldeles för många utnyttjar politiska konflikter, särskilt konflikten om Jerusalem, för att sprida fördärv och underminera den samhälleliga tryggheten i religionens namn.

Vi betraktar fördömandet och motarbetandet av dessa antisemitiska uttryck som det mest uppriktiga utifrån vår religion och likaså det mest fördelaktiga för Palestinas legitimitet och Jerusalems universalitet samt al-Aqsamoskéns helighet och muslimska identitet. 

I samma anda som vi fördömer dessa försök att skada den samhälleliga tryggheten, fördömer vi även försöken att missbruka dessa händelser för att sprida antisemitism, muslimhat och splittring mellan olika grupper i samhället.

Vi har inte råd med sådan splittring. Alla människor inom landets gränser är lika, både juridiskt och mänskligt. Som muslimer står vi upp för det judiska samfundet och vägrar att handfallna se våra medmänniskor fara illa eller tvingas vandra med rädsla på våra gator. 

Islam är dock en livsväg som manar till självrannsakan. Vi kan därför konstatera att det är en stor skam för oss muslimer att antisemitiska hatbrott förekommer bland en del av Sveriges muslimer. Det är hög tid att ta itu med antisemitismen på allvar, både i muslimska och i icke-muslimska led.

Det är även hög tid att samla mod och vägra acceptera dagens situation där minoritetsgrupper tvingas vänja sig eller anpassa sig till sina förtryckares hat.

Denna självrannsakan kräver dock mer än verbala fördömanden. Alla svenska muslimer kan på olika sätt bidra till att motverka de antisemitiska yttrandena och uppmana sina trosfränder att följa det profetiska exemplet med förträffligt beteende gentemot sina medmänniskor.

Som imamer och lärda tar vi ett särskilt ansvar för utbildning och spridande av kunskap. Det går nämligen inte bortse från att en stor del av de problem som finns inom dagens muslimska gemenskap i Sverige beror på de bristande kunskaperna om religionens grunder och den begränsade tillgången på traditionell islamisk undervisning inom landets gränser. Hat mot icke-muslimer och våldsbejakande extremism är två av många olika symptom på kunskapens bristsjukdom.

De antisemitiska handlingar som vi har bevittnat de senaste dagarna stärker vår motivation att arbeta ytterligare för samförstånd och samlevnad i religionens, mänsklighetens och det svenska medborgarskapets namn.

Shalom, salam och fred är olika uttryck för samma verklighet. Må den bevaras i Sverige och förverkligas i resten av världen.


Undertecknat av imamerna:
Mu’min al-Annan
Dr. Tobias Andersson
Mahmoud Jadan
Osama al-Shaikh
Tajuddin al-Farfur
Haris Delic
Gulled Aden
Hasan Jasarevic
Dr. Firas al-Mustafa
Bara’uddin al-Khatib
Yousef Shirvani
Mohedin al-Jabarti
Amel Olevic
Salahuddin Barakat


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE