Jo, Sverige behöver faktiskt fler läkare

Slutreplik: Vårdkrisen kräver flera åtgärder efter regeringens misslyckade politik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det behövs göras stora satsningar inom svensk vård, skriver debattören.

Foto: CHRISTINE OLSSON
LÄS OCKSÅ

Debattartikeln är en slutreplik på: Att få träffa en läkare löser inte vårdkrisen

SLUTREPLIK. Det ena utesluter inte det andra. Det skulle kunna vara ett mycket kortfattat svar på den replik jag fick på min debattartikel om att fler svenskar måste få träffa en läkare när de söker hjälp.

Bakgrunden till min kritik är att regeringen bemöter ett stort problem i svensk sjukvård – att bara 40 procent av svenskarna har en fast läkare – med att ta bort rätten att träffa en läkare inom en vecka.

Fackliga representanter för bland annat Sveriges fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer och sjuksköterskor menar att jag med den kritiken påstår att fler läkare skulle lösa hela vårdkrisen. De verkar också tro att jag med mitt krav på fler läkare nedvärderar betydelsen av andra yrken inom vården.

Inget kunde vara mer fel. Självklart räcker det inte med fler läkare för att komma tillrätta med den alltmer djupa vårdkris, inte minst i primärvården, som vuxit fram under den rödgröna regeringen.

De professioner som artikelförfattarna representerar är oerhört viktiga för en fungerande, svensk primärvård.

Fler läkare är bara en av flera nödvändiga åtgärder. Därför har Centerpartiet den senaste tiden lagt fram en lång rad förslag för att stärka svensk vård. Vi vill bland annat införa en tillgänglighetsmiljard, som belönar de landsting som ger snabb vård hela vägen från första besöket till avslutad behandling. Vi har också presenterat en satsning på 300 miljoner kronor årligen för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, en väldigt angelägen åtgärd i en tid när alltfler unga människor mår dåligt.

Centerpartiet lade dessutom bara för drygt en vecka sedan fram flera förslag för att få fler och mer specialiserade sjuksköterskor, bland annat en examenspremie på 60 000 kronor till alla som jobbat som sjuksköterska i fem år och 600 miljoner kronor årligen så att fler arbetsgivare kan betala lön till sjuksköterskor som vidareutbildar sig.

I ljuset av våra förslag för att stärka Sveriges sjuksköterskor är det märkligt att Vårdförbundets ordförande skriver under en artikel som går ut på att Centerpartiet ensidigt fokuserar på fler läkare.

Men det står jag fast vid. Sverige behöver fler läkare. Och fler sjuksköterskor. Och kortare vårdköer. Och fler vårdcentraler på landsbygden. Och mer resurser till barn- och ungdomspsykiatrin. Och ännu fler åtgärder för att vända vårdkrisen. Som sagt – det ena utesluter inte det andra.


Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Skär inte ner på vår läkartid, regeringen

Publisert: