Religiösa friskolor måste förbjudas, Jan Björklund

Debattörerna: Tänk på eleverna som kommer drabbas av extremismen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jan Björlund, anslut dig till vår linje om ett rakt förbud mot religiösa skolor. I vår svenska skola ska fokus vara på elevernas kunskap och bildning. Tillsammans kan vi hjälpas åt att få något gjort, skriver Anna Ekström och Ardalan Shekarabi.
Jan Björlund, anslut dig till vår linje om ett rakt förbud mot religiösa skolor. I vår svenska skola ska fokus vara på elevernas kunskap och bildning. Tillsammans kan vi hjälpas åt att få något gjort, skriver Anna Ekström och Ardalan Shekarabi.

DEBATT. Den senaste tiden har vi sett nya allvarliga exempel på de problem som religiösa friskolor för med sig.

Nyligen rapporterade medierna om Gryningeskolan i Botkyrka. De har under en längre tid haft mycket stök, lite lärarledd tid, bristande värdegrundsarbete och få behöriga lärare, vilket resulterat i anmärkningar och krav på åtgärder från Skolinspektionen.

Skolan har ignorerat kraven på åtgärder samtidigt som de plockat ut stora vinster. Skolinspektionen såg till slut ingen annan utväg än att stänga skolan. Frågan är varför det ska behöva gå så långt?

Exemplen på religiösa skolor som fått kritik går att göra mycket lång.

I Gävle kommer en ny religiös skola att starta till hösten. Grundaren av skolan har, enligt Gefle Dagblad, kopplingar till islamistisk extremism. På systerskolan i Göteborg, Vetenskapsskolan, har könsuppdelad undervisning förekommit.

Enligt ansökan väntas 95 procent av eleverna på skolan i Gävle ha andra modersmål än svenska. Skolan anger själva att de vänder sig till barn med invandrarbakgrund. Segregation verkar vara skolans affärsidé.

Livets Ords skolor i Uppsala, Al-Azhar i Stockholm och Römosseskolan i Göteborg, med planer på att även etablera sig i Borås, är exempel på religiösa skolor med segregerande effekt. De två senare är också skolor som bland annat fått kritik från Skolinspektionen på grund av bland annat systematisk könsuppdelad undervisning eller bristande trygghet och studiero.

Det har riktats allvarlig kritik mot religiösa friskolor under en längre tid. Trots kritiken och Skolinspektionens alla kontroller kvarstår problemen.

I Borås och Gävle har kommunen vänt sig mot etablering av nya religiösa skolor och fallen har prövats av förvaltningsdomstol som dömt till de religiösa skolornas fördel.

Liberalerna i Gävles sista utväg har blivit att vända sig till regeringen. I ett öppet brev uppmanar de regeringen att sätta stopp för religiösa skolor. För oss är det uppenbart att lagen måste ändras.

Vi socialdemokrater vill att skolan ska vara en bildningsinstitution som vilar på kunskap och beprövad erfarenhet, inte en plats för religiös påverkan.

Skolan ska vara en plats där barn med olika bakgrund möts – inte en plats där barn sorteras utifrån föräldrarnas religion. Därför vill vi förbjuda religiösa skolor.

Till skillnad från övriga borgerliga partier och Sverigedemokraterna verkar Jan Björklund se problemet med religiösa skolor, men orkar i dagsläget inte stödja den politik som krävs för förändring.

I stället för att förbjuda religiösa skolor vill Liberalerna endast hindra nya religiösa skolor att etablera sig. Med Liberalernas förslag kvarstår därmed problemen med konfessionella inslag och sortering av barn utifrån föräldrarnas religion på de religiösa skolor som finns i dag.

Konsekvensen av detta blir, att innan lagstiftning om ett stopp för nya religiösa skolor kan komma på plats, har de religiösa skolorna i Borås och Gävle, som kommunen i båda fallen sagt nej till och Björklunds partikamrater rasat emot, redan hunnit etablera sig.

Med bakgrund av den senaste tidens utveckling på flera håll runt om i landet är vår enkla uppmaning till dig Jan Björklund: Tänk om. Tänk på eleverna som kommer drabbas av extremism, och segregation på religiösa skolor.

Anslut dig till vår linje om ett rakt förbud mot religiösa skolor. I vår svenska skola ska fokus vara på elevernas kunskap och bildning. Tillsammans kan vi hjälpas åt att få något gjort.


Anna Ekström, skolpolitisk talesperson (S)
Ardalan Shekarabi, ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE