ÅSIKT

”Homosexuella ska få visa sin kärlek”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann debatterar för en neutral äktenskapslagstiftning

Diskussionen om homo- och bisexuellas rättigheter har pågått under flera år och utvecklingen i hela samhället har varit enormt positiv där allt fler är beredda att låta homosexuella ges lika rättigheter som heterosexuella. Partnerskapslagen var ett stort genombrott. En fråga som återstår är om homosexuella ska få möjligheten att visa sin kärlek för varandra och omvärlden genom att få ingå äktenskap.

Moderaterna är ett brett parti och i denna fråga finns olika uppfattningar bland våra aktiva, medlemmar och väljare, vilket ofta är fallet i denna typ av frågor som har koppling till trosaspekter. För mig är det en styrka och jag har stor respekt för detta.

Ekonomisk och juridisk trygghet

Eftersom vi tycker att frågan är så viktig lät vi vår partistämma som hölls i höstas fatta beslut om partiets inställning. Med en tydlig majoritet är moderaterna i dag ett parti som verkar för en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det glädjer mig personligen enormt.

Människor som lever i fasta homosexuella parförhållanden har samma behov av ekonomisk och juridisk trygghet som heterosexuella par. Alla har samma känslomässiga behov av att, såväl sinsemellan som utåt, visa sina känslor och sin önskan att leva tillsammans.

Partnerskapslagen var en framgång när den kom men är en särlagstiftning som innebär att vi gör skillnad på människor på grund av deras sexuella läggning. Därför behövs en könsneutral äktenskapslagstiftning med lika rättigheter och skyldigheter för alla, oavsett om man väljer att dela sitt liv med någon av samma eller motsatt kön.

Upp till trossamfunden

Dagens ordning där präster i Svenska kyrkan och vissa andra trossamfund har vigselrätt anser vi bör behållas. I enlighet med religionsfrihetens krav måste det då vara upp till trossamfunden att själva avgöra vilka vigslar som är förenliga med respektive samfunds trosuppfattning.

Moderat politik tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika, har samma människovärde och ska vara lika inför lagen. Vårt mål är ganska enkelt: att alla utifrån egen bakgrund, social status, kön, sexuell läggning eller etniskt ursprung ska ha samma rätt att välja sitt eget liv.

Per Schlingmann,
partisekreterare (m)