ÅSIKT

Ja till samarbete i EU – nej till överstatlighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Ofta prisar s- och allianspolitiker samarbetet inom EU, men deras partier önskar genom EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, att ett fåmannavälde ska gälla.

Dessa politiker beskriver sina drömmar som om de tillhörde Junilistan, ett tvärpolitiskt parti med inriktning på EU och frågan om närhetsprincipen. Det vill säga, att beslut ska fattas så nära dem som omfattas av dem och ingen annanstans. Vi anser att EU ska vara ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga länder.

De beskriver havens mångfald samtidigt som deras partikamrater i EU-parlamentet röstar tvärtom och bidrar till rovfisket utanför Afrika.

De hävdar att EU:s utrikes- och säkerhetspolitik måste bli mer enad.

Junilistan säger nej till en superstat med en president och en utrikesminister. Vi säger nej till en EU-armé men ja till ett samarbete.

Om militära samordnade insatser genomförs med svenska soldater anser vi att det ska ske under FN:s flagg. Att bygga en ny superstat som det tidigare Sovjetunionen säger vi bestämt nej till.

Det kan i och för sig finnas fördelar med att bara tiga och lyda, beslutsprocessen blir ju enklare för dem som styr. Men Junilistan sätter demokratin i främsta rummet och kan aldrig dagtinga om ett EU som åsidosätter demokratiska värderingar för maktens sötma. 

De vill tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet. Men är det rimligt att Sverige då ska byta 100 procents inflytande i Sverige mot två procents inflytande i inrikespolitiken på Malta, på Cypern? Det anser inte vi.

Låt oss samarbeta med 100 procents inflytande på vår svenska politik. Det ärligaste regeringen kan göra är att kräva en folkomröstning om EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget. Detsamma som de nya moderaterna, Muf, större delen av det svenska folket och Junilistan kräver. Men det fordrar mod att riskera få ett nej så som skedde på Irland, eftersom det är det som är demokrati.

Att kritisera varandra när de sitter i samma båt och försöker ro hem en odemokratisk EU-grundlag är bara dimridåer. Valet till EU-parlamentet 2009 är inte ett val mellan höger eller vänster, blått eller rött. Det är ett val mellan demokrati och överstatlighet.

Junilistan säger ja till delaktighet, demokrati och samförstånd och nej till förmynderi, detaljstyrning och överstatlighet.

De som delar dessa värderingar är mycket välkomna till Junilistan.

Tuula Hjelm och Peter Lilja

Junilistan