ÅSIKT

Är min utbildning inte värd någoting?

DEBATT

På en del håll är det tydligen svårt att få tag i personal med "rätt" utbildning. I annonserna ställs det ofta krav på goda kunskaper i svenska för att främja barnens språkutveckling och det ställs även ibland krav på goda kunskaper om etnicitet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag är högskoleutbildad inom beteendevetenskapliga fältet (170 poäng), har svenska som modersmål och gick ett gymnasium som var inriktat mot samhällsfrågor och barn. Det beteendevetenskapliga fältet rymmer ett spektrum av bland annat följande kurser: psykologi, pedagogik och sociologi. Jag valde dessutom att läsa en kurs på 20 poäng som handlade om etnicitet. Dessutom har jag praktisk erfarenhet så det räcker och blir över. Mitt problem är att det inte står förskollärare eller barnskötare på papperet. Trots att förskolorna ibland skriver att man ska ha "likvärdig utbildning", helst inom det pedagogiska fältet, så får jag ändå höra att min utbildning inte är tillräcklig.

Jag har läst både skollagen och läroplanen för förskolan noggrant och kunnat konstatera att jag kan bli anställd enligt skollagen (1985:1100), 2 kap. (Den kommunala organisationen för skolan), 4§ där det står bland annat följande: "Den som inte är behörig får ändå anställas utan tidsbegränsning, om det saknas behöriga sökande och om det finns särskilda skäl samt om den sökande har motsvarande kompetens för den undervisning som anställningen avser och det dessutom finns skäl att anta att den sökande är lämpad att sköta undervisningen. (Lag 1999:887).

Kraven är för hårda i dagens samhälle. Även om man har både gymnasieutbildning och högskoleutbildning inom rätt område, i det här fallet förskollärare eller barnskötare, så räcker det inte. Man måste dessutom ha en gedigen meritförteckning som visar att man har många års erfarenhet från just området.

Hur ska man kunna få "många års erfarenhet" om man inte ens får det där första jobbet där man kan få praktisk erfarenhet? Vad ska jag göra med all min teoretiska utbildning om jag inte får använda mig av den i praktiken, bara för att jag inte har praktisk erfarenhet av att jobba på förskola?

Anna Josefsson (26 år Järfälla)