ÅSIKT

Vi förenklar för småföretagarna

DEBATT

Svar på insändare den 24 maj 2006, från Fredrik Saweståhl, vice ordförande i Fria moderata studentförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fredrik Saweståhl påstår i sin insändare att riksdagen beslutat om rätt till heltid. Det är fel. Förhoppningsvis kommer ett förslag inom kort om förstärkt rätt till heltid för alla tusentals unga kvinnor, som idag förvägras den rätten, som idag tvingas arbeta ofrivillig deltid och därför har svårt med sin försörjning, får lägre föräldrapenning och så småningom också en låg pension. Vi socialdemokrater vill lägga fram ett sådant förslag innan Riksdagen skiljs åt för sommaren, men beslut i frågan kommer inte att kunna tas förrän efter valet i höst.

Det riksdagen däremot har beslutat om, och som Fredrik Saweståhl förmodligen syftar på i sin insändare, är förenklingar och förstärkningar i lagen om anställningsskydd. Det innebär att arbetsgivare, som har behov av kortare tidsbegränsade anställningar, får lättare att anställa samma person på visstid i upp till 14 månader under en femårsperiod, utan att behöva motivera varför. Den förenklingen, framför allt för små företag, måste givetvis förenas med ett utökat skydd för den individ, som blir visstidsanställd. Efter 6 månader inträder förtur till nästa anställning hos arbetsgivaren och efter 14 månader inom fem år går jobbet över till en tillsvidareanställning (fast jobb). För vikariat gäller som tidigare, att jobbet blir fast efter 36 månader inom fem år.

Det finns företag, som har behov av längre visstidsanställningar, som till exempel säsongsanställningar, och därför ger den nya lagen möjlighet att träffa avtal om vilka villkor som ska gälla från fall till fall. Så länge arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen är överens är det inga problem. Problem kan det däremot bli för den arbetsgivare som inte vill träffa avtal med facket och även för de borgerliga partier, som ser korta och otrygga jobb som ett sätt att hålla arbetarna på mattan. Vi socialdemokrater vill skapa fler jobb, men det ska vara jobb med rimliga villkor för löntagarna.