Föräldraförsäkringen måste hbtq-anpassas

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Annika Strandhäll (S): Regeringen vill förbättra situationen för familjer som inte identifierar sig med en heterosexuella tvåsamhetsnormen

Föräldraförsäkringen är nyckeln till ett jämställt samhälle menar socialförsäkringsminister ­Annika Strandhäll.

Idag går Prideparaden genom Stockholms gator. Många stjärn- och regnbågsfamiljer finns i tåget och de blir fler för varje år. De har andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen. För sådana familjer, där exempelvis två föräldrapar fått barn gemensamt, uppkommer det tydliga problem kopplade till möjligheten att ta ut föräldraledighet.

Den svenska föräldraförsäkringen är på många sätt bäst i världen. Den är generös och i flera delar flexibel. Samtidigt börjar utformningen av föräldraförsäkringen bli gammal. Ju fler år som går, desto stelare och omodernare tycks den bli. Det verkar ibland som att samhällets utveckling och förändringar åkt ifrån denna 40-åring. Vid en närmare granskning, märks det att föräldraförsäkringen snarare är en spegel av 1970-talets samhällsnormer och värderingar än de som råder idag.

För mig som ansvarig minister är detta oacceptabelt. Familjepolitiken ska vara möjliggörande och ge barn så lika möjligheter och goda uppväxtvillkor som möjligt. Samtidigt som den ska underlätta för föräldrar att kombinera föräldraskapet med arbete.

Regeringen kommer därför att se över hur vi kan förbättra situationen för de familjer som inte identifierar sig med den heterosexuella tvåsamhetsnormen. Efter sommaren kommer jag att tillsätta en utredning som ska utforma en modern föräldraförsäkring. En viktig del är att föreslå flexiblare och bättre regler för familjer som lever på andra sätt än den heterosexuella tvåsamhetsnormen.

Genom denna utredning kommer vi, även fortsättningsvis, låta barnets bästa stå i centrum för familjepolitiken. Min övertygelse är att vi värnar barnens intressen genom att ha en familjepolitik som ger alla barn samma möjligheter att tillbringa sin första tid i livet tillsammans med sina föräldrar, oberoende av hur familjen ser ut.

Jag vill vara försiktig med att på förhand peka ut vilka konkreta förändringar som kan göras. Som vanligt när det gäller våra trygghetssystem kräver reformarbetet försiktighet och tålamod. Men vårt mål är tydligt, en föräldraförsäkring som skapar möjligheter och inte begränsar.

Utredningen kommer att präglas av öppenhet och insyn. Vi ska lyssna på olika parter som berörs och idag hamnar i kläm. Här har HBTQ-rörelsens mångfald av perspektiv en mycket viktig roll och jag ser fram emot dialog och diskussion som utmanar normer och värderingar under hösten.

Utvecklingen i HBTQ-frågorna rör sig framåt i Sverige. Det gäller bara att politiken och systemen lyckas hänga med i utvecklingen, här har vi i regeringen ett stort ansvar. Idag går jag i Prideparaden tillsammans med flera ministerkollegor. För Sveriges regering är det en självklarhet att delta i firandet av kärleken under Pride. Vi är övertygade om att rätten att få vara sig själv i livets alla delar måste uppvärderas. Jag går i Prideparaden för att göra slut med gamla system och normer som begränsar människor från att leva sina liv fullt ut.

Annika Strandhäll (S), Socialförsäkringsminister

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM