ÅSIKT

Inför rut-avdrag för flyttjänster

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

M: 1000 nya jobb – och på sikt självfinansierande

Tomas Tobé, partisekreterare (M).

Sverige står inför flera nya utmaningar. En av dessa är att utanförskapet för många utrikesfödda och unga utan utbildning fördjupas. Detta bidrar till att ett nytt utanförskap växer fram där vägen till ett jobb blir allt längre.

Rut-avdraget, som infördes av Alliansen, har varit en träffsäker reform för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Det har också bidragit till öka förtroendet för skattesystemet, gjort svarta jobb vita och gett fler möjlighet att få hjälp i hemmet med sådant som tidigare gjorde att många människor tvingades gå hem tidigare från jobbet.

Rut har också stärkt kvinnors ställning på arbetsmarknaden, såväl för de som arbetar med rut-tjänster som för de som använder rut-tjänster, genom att tiden för obetalt hemarbete har flyttats till tid för betalt arbete på arbetsmarknaden. År 2013 använde fler än en halv miljon människor rut-avdraget. Majoriteten av användarna är kvinnor. Tillsammans bedöms rut- och rot-avdragen ha skapat hela 25 000 nya jobb.

Trots denna positiva utveckling vill regeringen kraftigt försämra rut-avdraget.

Det förslaget har fått kritik bland annat från Ekonomistyrningsverket och Arbetsförmedlingen. Ekonomistyrningsverket framhåller att försämringen av rut-avdraget framför allt kommer att beröra barnfamiljer och kvinnor och därför ge negativa jämställdhetseffekter. ESV menar att hos kvinnor har 60 procent av den tid som frigjorts tack vare rut-avdraget gått till ökat arbetsutbud. Arbetsförmedlingen påpekar i sin tur hur förändringen av rut-avdraget försämrar möjligheterna till jobb för människor som står mycket långt från arbetsmarknaden.

Men regeringen vägrar lyssna. De väljer att höja trösklarna till arbetsmarknaden i ett läge när vi i stället behöver fortsätta bredda vägarna in till arbetsmarknaden, särskilt för de människor som står längst ifrån att få ett jobb. När regeringen vill försämra och skära ner rut vill Moderaterna i stället bygga vidare på den välfungerade och uppskattade reformen. Det är en tydlig konflikt i svensk politik.

Moderaterna föreslår i dag att rut-avdraget ska breddas till att även omfatta flyttjänster: flytt-rut. Införandet av flytt-rut beräknas leda till över 1 000 nya årsarbeten. Förslaget beräknas kosta runt en halv miljard kronor årligen, men mycket talar för att det blir självfinansierande på sikt.

Flytt-rut underlättar för utförare och köpare samt gör att gränsdragningsproblem och snedvridningar undviks. Utvecklandet av rut till att omfatta flyttjänster skapar förutsättningar för ökad sysselsättning, ökat nyföretagande och att omvandla svart arbete till vitt. Det ger också ökade möjligheter för människor som vill ha hjälp när de flyttar.

Breddningen av rut är en av flera reformer som behövs för att vi ska kunna bryta det nya utanförskapet och för att fler människor ska ha möjlighet att komma i arbete. Moderaterna tänker bekämpa det nya utanförskapet.

Tomas Tobé

Partisekreterare (M)

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik