Slöseri att inte låta asylsökande arbeta

Replik asylsökande på arbetsmarknaden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Integrationen måste påbörjas redan innan beslut om uppehållstillstånd är klart, skriver Désirée Pethrus.
Integrationen måste påbörjas redan innan beslut om uppehållstillstånd är klart, skriver Désirée Pethrus.

REPLIK. Rickard Klerfors, från organisationen Hjärta till hjärta kräver i Aftonbladet 11/1 att hinder i vägen för asylsökandes möjligheter att arbeta undanröjs. Vi håller med. Dessvärre hindrar regeringen snabb etablering på arbetsmarknaden genom att på olika sätt motverka sysselsättning under asylprövningstiden.

De byråkratiska hinder som finns för att få arbetstillstånd, och att få godkända ID-handlingar med bankkonto för asylsökande, måste lösas utan att det öppnar för bedrägerier eller utnyttjande av arbetskraft.
Samtidigt går det inte nog att understryka vikten av att från början kunna utfärda ett samordningsnummer för identifikation av asylsökande.

Det är också anmärkningsvärt att regeringen avvecklade de nästan 10 000 praktikplatser för asylsökande som Migrationsverket utvecklade tillsammans med ett mycket intresserat näringsliv.
Denna mjuka introduktion till vår arbetsmarknad växte dynamiskt fram till årsskiftet 2016/17 då Ylva Johansson, ackompanjerad av fackföreningsrörelsen avvecklade hela programmet.

”Man måste förstå att alla overksamma händer som kan arbeta är slöseri med samhällets resurser.” Så uttryckte sig hotellentreprenören Petter Stordalen när han inrättade praktikplatser på sina hotell.

Men regeringen drog i handbromsen. De tidiga insatserna har nu lagts på länsstyrelserna och innebär inte längre praktikplatser.

Kristdemokraterna förordar att man under asylansökningstiden har ett sammanhållet obligatoriskt sex månaders asylprogram om 40 timmar i veckan. Här ska ges kvalificerade studier i svenska, information om hur det svenska samhället fungerar, samt erbjudas sysselsättning i någon form.
Detta kan ske i form av praktikplatser, vanligt arbete eller driftrelaterad sysselsättning på flyktingförläggningar.

Integrationen måste påbörjas redan innan beslut om uppehållstillstånd är klart. Det är hög tid att regeringen inför ett obligatoriskt asylprogram som gynnar sysselsättning och därmed åstadkomma en helt annan integrationsstart i Sverige än i dag.


Désirée Pethrus, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE