ÅSIKT

Utbilda skolelever till entreprenörer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

MUF: Skolelever bör kunna starta egna företag när de tar studenten

Foto: Erik Bengtzboe

Många unga bär på fantastiska idéer som skulle göra Sverige till ett bättre land i framtiden. Idéer som kan skapa nya företag, bidra till nya arbetstillfällen och stärka vår konkurrenskraft. Tyvärr är det många av dessa idéer som inte får skåda dagsljus. Det är alltför många unga människor som inte vet hur man låter sin idé växa och bli till verklighet.

I dag är tanken att entreprenörskap ska gå som en röd tråd genom all utbildning, tack vare regeringens nationella strategi för att främja arbetet med entreprenörskap. Entreprenörskap ska integreras i undervisningen och vara ett naturligt inslag i skolan. Tyvärr är detta än så länge bara ord som inte fyllts med substans. Det är fortfarande så att den stora merparten av elever saknar kunskapen om hur man startar ett eget företag. Trots att Sverige är ett av världens mest kreativa länder ligger vi dåligt till i företagarstatistiken enligt Eurostat. Vi ligger i botten när det gäller så väl nyföretagande, kvinnors och ungas företagande samt andelen företag som vågar anställa sin första anställda, vilket inte är acceptabelt.

I dag utbildas alla elever till att bli akademiker. Oavsett om du vill bli statsvetare eller florist utbildas du till att studera. Vi vill modernisera skolans roll i samhället genom att utbilda för jobb. Inte bara genom att skolan ser till att eleverna laddas med de kunskaper och färdigheter som krävs för att vara anställningsbara efter avslutad utbildning, vi vill även öppna upp för möjligheten för elever att bli sina egna arbetsgivare. Entreprenörskap måste därför vara ett naturligt inslag på alla utbildningar så att alla elever kan få den kunskap som behövs för att kunna starta ett företag efter sin utbildning. Vi måste våga lämna tanken på att alla ska bli anställda och se till att människor vågar och har kunskapen att starta sitt eget företag och låta sin idé bli verklighet, oavsett om man är ingenjör eller florist.

Det finns många lyckade exempel på företag som har startats av engagerade och drivna ungdomar, företag som sedan vuxit och kunnat anställa. När nya företag har möjlighet att anställa växer hela samhället, fler människor får ett jobb att gå till och fler får möjligheten att stå på sina egna ben. Att Sverige växer och att vi kan trygga resurser till välfärden är ytterligare vinster.

Skulle kunskaperna man ska lära sig i skolan matchas mot dem som arbetsgivare efterfrågar skulle vi ha en bättre fungerande arbetsmarknad för unga. Ett entreprenöriellt lärande ger eleverna uppgifter baserade på vad arbetsgivare i verkligheten behöver och de kunskaper som efterfrågas. Med skarpa uppgifter och en tydlig röd tråd för vad kunskapen ska användas till får eleverna en tydlig bild av världen utanför skolans dörrar.

Nyligen presenterade Moderata Ungdomsförbundet vår kampanj "100 idéer för fler jobb" med bland annat krav på att entreprenörskap ska finnas i all utbildning. Det är en viktig del i vår målsättning att alla som vill och kan ska ha ett jobb att gå till. Med entreprenörskap i bagaget skulle fler ungdomar ha möjligheten att både våga och klara av att starta ett eget företag. Det är först när Sverige är ett land där nya idéer föder nya företag vi på allvar kan börja tala om arbetslinjen.

Erik Bengtzboe