ÅSIKT

Det sista vi behöver är V:s bostadspolitik

Slutreplik om ägarlägenheter: Ägarlägenheter fungerar i andra länder – varför inte också här?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Ägarlägenheter är ett välprövat koncept i utlandet, och därför borde tiden vara rätt för att införa det även i Sverige, skriver debattörerna.

SLUTREPLIK. Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet attackerar oss för vår debattartikel där vi skriver om att vi behöver fler ägarlägenheter. Vi värnar äganderätten, som för övrigt de flesta önskar, men vi är inte alls fixerade vid tanken.

Vi behöver en större mångfald av boendeformer. Det betyder rimligtvis att vi även vill se fler hyreslägenheter.

Lösningen är dock inte att inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med ”rimliga” hyror som (V) vill. Det är ett dåligt recept för den redan skeva bostadsmarknaden. Hyresregleringen leder till att vi får bristande rörlighet i hyresbeståndet. Det är det som vi måste ta tag i! Bostadsmarknaden måste reformeras och staten ska vara så lite inblandad som det bara går.

Vi skriver om hur vi kan få en bostadsmarknad med ökad valfrihet och att nuvarande regelverk måste moderniseras.

För oss är inte bostadsmarknaden svart eller vit. Vi ser nyanserna och behoven av olika upplåtelseformer.

(V) däremot behöver lyfta blicken och skulle då se att många andra länder framgångsrikt erbjuder ägarlägenheter. Det är på grund av att vi också har formen bostadsrätt i Sverige som en del tror att ägarlägenheter är fel väg att gå. Bostadsrätten är djupt förankrad hos vårt folk men den är en dyrare bostadsform för den enskilde än ägarlägenhet.

Så nu är tiden inne där vi måste tänka nytt och om det nu fungerar bra med ägarlägenheter i andra länder så kommer det att fungera hos oss också. Dessutom vill vi se formen hyrköp vilket gör det möjligt för bland annat yngre att komma in på bostadsmarknaden.

Att vi inte har kommit längre med ägarlägenheter är på grund av begränsningar till att gälla endast nyproduktion och en osäkerhet på marknaden för nyheter.

Vi är inte alls förvånade över att (V) värnar den sönderreglerade bostadsmarknaden och alla typer av statliga stödinsatser.

Om staten är inblandad så måste det bli rätt, eller? Nej tack, det gör bara att vi kommer allt längre från en välmående och funktionell bostadsmarknad och vi får en ökad boendesegregation. Det sista vi behöver är en kraftfull statlig politik för att bygga bort bostadsbristen som (V) förespråkar. Vi kan vår historia och vi lär av den.

Bristen på insikt om verkligheten och dess konsekvenser av förd politik är häpnadsväckande. Dessutom – Sverige är mer än Stockholm!


Mats Green, bostadspolitisk talesperson (M)
Catharina Winberg, styrelseordförande Växjö Kommunföretag AB (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM