ÅSIKT

Vi vill göra rätt för oss – men inte betala dubbelt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Slutreplik från Sveriges konsumenter om privatkopiering och smarta telefoner

SLUTREPLIK. Mattias Åkerlind skriver att elektronikbranschen vilseför och använder konsumenterna som slagträ.

Hur gärna Copyswede än skulle vilja, kan dom inte förminska och som i repliken ignorera konsumenterna. Det är ju vi som konsumerar och betalar för det innehåll Copyswedes medlemmar skapar.

Branschrapporter och konsumentundersökningar pekar på att strömmade tjänster för musik, film och tv helt dominerar, för musik upp mot 80-90 procent.

Väldigt få köper fysiska exemplar och CD-brännare tillhör historien. Med privatkopieringsavgift på mobiltelefoner kommer de flesta konsumenter att få betala två gånger: Först en till en strömmad musiktjänst som exempelvis Spotify och sedan till Copyswede när de köper en ny smartphone.

Konsumenterna vill göra rätt för sig, men inte betala dubbelt. Det krävs en ömsesidig respekt mellan upphovsrättshavare och konsument. Copyswede måste tala direkt med konsumenterna och förklara för oss varför vi ska betala bortåt en halv miljard om året i ersättning för privatkopiering, som i princip har upphört.

Örjan Brinkman, Ordförande Sveriges Konsumenter

ARTIKELN HANDLAR OM