Därför lät jag tullen ta mig med cannabis

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Läkaren: Jag vill inte smuggla – jag vill få rätt att ta cannabis till morgonkaffet för att lindra smärtan

Min önskan var aldrig att smuggla in 10 gram cannabis, skriver läkaren och Claes Hultling. Han är själv förlamad från bröstet och nedåt. Nu driver han en egen rättsprocess för att få rätt att använda cannabis för att lindra nervsmärtan.
Foto: FREDRIK VON KIESERITZKY
Min önskan var aldrig att smuggla in 10 gram cannabis, skriver läkaren och Claes Hultling. Han är själv förlamad från bröstet och nedåt. Nu driver han en egen rättsprocess för att få rätt att använda cannabis för att lindra nervsmärtan.

DEBATT. Av de som bryter ryggen eller nacken uppger knappt hälften att smärta är deras allra största problem, utöver den livslånga förlamning som följer efter skadetillfället.

Den smärta som företrädelsevis drabbar oss är neuropatisk – eller nervsmärta på vardagsspråk. Den skiljer sig väsentligt från vanlig smärta, som alla människor någon gång upplever.

Nervsmärta är diffus, oberäknelig, långt mer svårbehandlad och i värsta fall så intensiv och outhärdlig att flera drabbade varje år väljer att avsluta sina liv i förtid.

I Sverige finns ett antal registrerade läkemedel för nervsmärta, men att använda ett eller flera av dessa ihop leder sällan till en smärtfri eller ens dräglig tillvaro. Att påstå att det finns utvecklingspotential i området är ingen överdrift.

Läkemedelseffekter av cannabis är dokumenterade så långt tillbaka mänskligheten haft skriftspråk. Moderna vetenskapliga studier, kliniska försök och tusentals rapporter visar att cannabis kan lindra nervsmärta och väsentligen lindra spasticitet, som så många ryggmärgsskadade lider svårt av.

Under 1900-talet drabbas världen av narkofobi som kraftigt försämrar möjligheterna för oss i sjukvården att använda narkotiska läkemedel. Stigmatiseringen av cannabis är särskilt svår – än i dag.

Det ämne i cannabis och som ger upphov till att man blir ”hög” eller euforisk kallas THC. Människor har i alla tider eftersträvat denna typ av berusning. I cannabisplantan finns också ett annat ämne, CBD, som är mycket likt THC rent kemiskt, men som inte ger berusningseffekt och som motverkar många bieffekter hos THC.

Många är de världen runt som använt THC och CBD från blomställningen på honplantor av cannabis upplöst i olja i morgonkaffet för att få de smärtstillande och kramplösande effekter som denna blandning ger.

I de flesta EU-länder kan läkare skriva ut naturlig cannabis under licens. På detta området är Sverige sämst i klassen. Patienter i Norge, Finland, Danmark och Tyskland, för att nämna några, har på detta vis tillgång till ett läkemedel som heter Bediol. Det är naturlig cannabis med säkerställda halter av THC och CBD. Tillverkningen av Bediol sker under "god tillverkningssed", vilket är ett nyckelbegrepp inom formell och riktig läkemedelsproduktion.

Här i Sverige har ingen av oss läkare hittills lyckats övertyga Läkemedelsverket att bevilja oss licens för att förskriva Bediol för smärta. I Finland har över 500 patienter licens på detta läkemedel.

Om man rutinmässigt träffar patienter som lider av terapiresistent, obotlig, kronisk nervsmärta, där alla tillgängliga läkemedel i FASS har använts, så känns det otroligt frustrerande att inte kunna skriva ut Bediol.

Kontakter med Läkemedelsverket har hittills varit fruktlösa. Trots upprepade försök att få till ett personligt möte med möjlighet att beskriva såväl klinik som farmakologi, så har Läkemedelsverket i Sverige avböjt.

Jag ville se hur svensk lagstiftning fungerar i praktiken. Efter kontakter med en nederländsk kollega, bestämde jag mig för att åka till Amsterdam och via det reguljära apoteket där införskaffa 10 gram av lämplig standardiserad naturlig cannabis.

Min kollega förskrev 2x5 gram på ett nederländskt pappersrecept och skickade det till apoteket, som tog fem dagar på sig att bereda medicinen åt mig.

Framme vid apoteksdisken kostade dessa 10 gram 81 euro. Återstod bara att ta in det i Sverige.

Min önskan var aldrig att smuggla in 10 gram cannabis – utan att gå på rött och öppet deklarera innehavet.

För att förvissa mig om att tullen på Arlanda skulle vara bemannad hade jag varskott Tullverket. Väl i fållan möttes jag av två älskvärda tulltjänstemän, som ringde vakthavande befäl för att höra efter hur aktuellt förfaringssätt såg ut.

Den första informationen var att jag visst kunde ta in 10 gram eftersom det sannolikt motsvarade fem dagars förbrukning – vilket tillåts i svensk lagstiftning.

Efter att ha visat upp information på Läkemedelsverkets hemsida – ”om att resa med läkemedel” – övertygade vi tullpersonalen att omhänderta min läkarförskrivna medicin.

Min avsikt är naturligtvis att tillskapa ett prejudikat.

Svensk rätt och EU-rätt är inte med varandra överensstämmande på området privatimport av läkarförskriven naturlig cannabis. Ett klargörande kring detta för andra svenska patienter är målet med min aktion.

Nu väntar mina 10 gram cannabis på sitt framtida öde. Ärendet ligger hos tullåklagaren. Detta är bara början på en lång process. Något brott kan jag inte misstänkas för, eftersom jag försökt förtulla varorna.

Det torde dock stå fullständigt klart för alla inblandade att detta ärende inte handlar om bara mig. Exakt vad  gäller för svenska patienter i samma situation som min egen, som inte har legal möjlighet i Sverige men i annat EU-land, att skaffa naturlig cannabis på läkarrecept?

Opiater, det vill säga morfin-läkemedel, möttes med skepsis när de på allvar lanserades som läkemedel omkring förra sekelskiftet. Nu är dessa en integrerad del av modern sjukvård. Samma öde stod centralstimulanter av amfetamin-typ inför, för inte alltför länge sedan. Nu förskrivs centralstimulantia – som Concerta – lagligt och rutinmässigt för exempelvis hyperaktivitet hos barn och vuxna.

Min fromma förhoppning och övertygelse är att naturlig standardiserad cannabis blir ett värdefullt och rentav nödvändigt läkemedel för smärta och spasticitet.

Sverige kan inte vara det enda landet i EU som förnekar svårt skadade patienter en relativt harmlös medicin, med diffusa motiveringar om "inkörsport" och andra politiska vanföreställningar från ett annat sekel.

Låt mig som läkare fatta medicinska beslut. I dag står en tjänsteman hos Läkemedelsverket i vägen för oss läkare och patienter. Det är genuint ovärdigt ett välutvecklat land som Sverige.

Claes Hultling, leg.läk, docent, vd Stiftelsen Spinalis

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: