Lars Sjöström: Sätt fart på jobbpakten – ta med oppositionen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arbetslösheten kräver överenskommelser över blockgränsen

Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt efter en partiledardebatt i ”Agenda” i oktober.
Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt efter en partiledardebatt i ”Agenda” i oktober.

November blev enligt Arbetsförmedlingen andra månaden i rad då runt 10 000 personer varslades om uppsägning. Vid lucia presenterade Unionen och Almega en gemensam rapport om Sveriges ekonomiska utveckling. Organisationerna, vanligtvis varandras motparter, målade tillsammans en dyster bild, vi befinner oss nu i en lågkonjunktur.

Vi ser att efter varje konjunkturförlopp når arbetslösheten allt högre nivåer. Såväl röda som blå regeringar har gjort stora insatser för att knäcka koden och vända utvecklingen men resultatet är svagt. Varje ny kulör av regering har förtjust avvecklat tidigare regerings insatser, ibland genom att byta namn på åtgärder och ibland genom att införa helt nya.

De samlade resurserna för att passa ihop arbetssökande med lediga jobb har aldrig varit större än i dag. Jämfört med 90-talets början har vi nu bemanningsföretag, privata jobbcoacher, omställningsavtal och många offentliga arbetsförmedlare. Ändå fungerar inte matchningen tillräckligt bra.

Arbetsförmedlingen presenterade en dyster prognos nyligen, regeringen likaså: arbetslös­heten ökar 2013 och 2014. Och Framtidskommissionen säger att matchningen relaterat till utbildningsnivå har försämrats. Det ­tyder på att även denna gång är arbetslösheten högre när konjunkturen vänder upp igen.

Den svenska arbetsmarknadspolitiken måste möta, bromsa och helst vända den här utvecklingen. De arbetssökande måste vara rustade och redo i startblocken när företagen ropar ­efter arbetskraft.

För att lyckas krävs breda lösningar; över blockgränser och mellan parter. Hållbara lösningar som består även om det politiska landskapet ändras.

Regeringens jobbpakt är ett bra fundament. Men även oppositionen, åtminstone Social­demokraterna, måste vara med om de breda lösningarna ska nås. Låt jobbpakten bli klassisk trepartssamverkan där idéer kan brytas och kompromisser blir grunden för framtidens arbetsmarknadspolitik.

Rent konkret kan ett antal ­arbetsgrupper med tydliga uppdrag snabbt leverera arbetsmarknadspolitiska förslag som behandlas och förankras i jobbpakten – låt den bli navet i arbetet.

Här är något av det som bör behandlas:

Pröva om Arbetsförmedlingen har rätt uppdrag, organisation och ägarskap för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, enligt regeringens instruktion. Överväg en arbetsförmedling som ägs av parterna, staten och ideella ­sektorn.

Eliminera flaskhalsproblem och brister – hitta lösningar så att fler arbetsgivare får tag i rätt arbetskraft.

Förbättra förutsättningar för ökad rörlighet geografiskt och yrkesmässigt. I ett stort land som vårt, med relativt liten befolkning, är det viktigt att arbetskraften är så rörlig som möjligt.

Stimulera Arbetsförmedlingen att starta jobbklubbar på nätet. Metodiken som prövats framgångsrikt bör lätt kunna konverteras till digital form.

Se över förutsättningarna att ordna särskilda arbeten för arbetslösa långt från arbetsmarknaden. Vi har haft beredskapsarbeten, gröna jobb, plusjobb, aktivitetsgarantin och klassmorfar. Vi har lönebidrag, nystartsjobb, jobb- och utvecklingsgarantin med mera, med mera.

Särskilda arbeten med avtalsreglerade anställningar ökar möjligheten för långtidsarbetslösa att återkomma till reguljära arbetsmarknaden. Villkoren är en fråga för jobbpakten. Slut särskilda avtal, utformade så att de stimulerar att ta reguljära arbeten. Anställda i särskilda arbeten bör arbeta med sådant som annars inte skulle bli gjort.

Sätt högre fart på jobbpakten nu. Den kan bli navet för en uppdaterad arbetsmarknadspolitik.

Lars Sjöström

Debatten

Jobben, jobben, jobben – att få ner arbetslösheten menar många är den viktigaste politiska frågan. I den så kallade jobbpakten för regeringen samtal med fack och näringsliv. Men de borde också ta med oppositionen, åtminstone S, för att få till breda lösningar som överlever eventuella regeringsskiften, skriver dagens debattör.

Debattören

Lars Sjöström, 67, Sollentuna. Arbetade mellan 1967 och 2008 på AMS, bland annat som stf generaldirektör, i dag arbetsmarknadskonsult.

Publisert: