Debatt

Politiker låter pris gå före kvalitet i vården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Undersökning efter undersökning visar att vi i Sverige inte får så bra vård som vi borde

Känner du dig trygg med att du får tillgång till den bästa möjliga vården och behandlingen när du blir sjuk?

Känner du dig trygg med att du kommer att erbjudas de mest effektiva läkemedlen om du eller någon i din familj drabbades av svår sjukdom?

Kommer du att få bästa förutsättningarna för att bli frisk eller kunna leva ett drägligt liv?

Enligt en undersökning genomförd av Novus svarade 72 procent av allmänheten att de trodde att så var fallet. Samma siffra för politiker, tjänstemän och journalister var 94 procent. Varför ser vi denna betydande skillnad? Förklaringen kan vara en av två möjliga. Antingen har politiker möjlighet att få en bättre sjukvård än gemene man, och upplever därför mindre oro. Eller så har politiker ett behov av att försköna verkligheten, och svarar hur de vill att det ska vara, snarare än vad som faktiskt är dagens verklighet. Oavsett vilken förklaring är, verkar det finnas det en bristande sjukvårdsinsikt hos våra politiker.

Undersökning efter undersökning visar att vi i Sverige inte får så bra vård som vi borde. Nyligen presenterade Socialstyrelsen en rapport om den svenska strokevården. Patienternas tillgång till läkemedel enligt riktlinjer skiljer sig stort beroende på var man bor. När Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderar en läkemedelsbehandling får man denna endast i 30 procent av fallen i vissa delar av landet – men på andra ställen i 80 procent av fallen. Detta känner inte patienterna till, utan de lever i tron att sjukvården alltid gör rätt.

Det oroar oss att 89 procent av de vårdanställda, enligt Novus undersökning, anser att betoningen av kostnader i läkemedelsanvändningen påverkar vårdens kvalitet. Att vården är kostnadsmedveten är bra, men till vilket pris? Om kostnadsmedvetenheten försämrar förutsättningarna för den som är sjuk att bli frisk, är det ett väldigt högt pris. Såväl medborgarna som styrande politiker behöver fundera på vilken ambitionsnivå vi ska ha med vården: vill vi ha en modern sjukvård i världsklass eller en vård som är världsbäst på kostnadseffektivitet och lagom bra medicinskt?

Vi anser inte att vården bara ska få mer resurser. Vi vill ha fokus på vad vården åstadkommer, hur bra man är på att hjälpa sjuka människor, hur man kan bli ännu bättre. Det borde vara politikernas fokus.

Det är viktigt att läkare har kompetens och erbjuds en kontinuerlig fortbildning. Lika viktigt är att de får tillgång till olika behandlingsmöjligheter för att hjälpa och bota patienter, och inte som i dag följas upp på hur de kan minska kostnader.

För patienter med obotliga sjukdomar är lindring av symptomen och ett drägligt liv lika viktigt.

För patienter med mycket sällsynta sjukdomar ska det finnas stimulansåtgärder för att forska fram nya förbättrade läkemedel och att samhället har möjlighet att betala och möjliggöra patientnyttan av dessa.

Låt oss alla hjälpas åt så att valet 2014 blir ett vårdval. Att såväl regering som opposition tydligt får presentera för oss väljare vilken ambition de har med vården och hur det ska åstadkommas! Vi vill att sjukvårdspolitiker ger oss en sjukvård som bygger på patienternas faktiska behov och som inte endast drivs av ett sparbeting. Endast högt ställda målsättningar och förväntningar är värdiga välfärdsstaten Sverige.

Johan Brun

Anders Blanck

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt