ÅSIKT

Vänstern svartmålar hela landsbygden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Ministrarna Erlandsson och Hatt om landsbygdspolitik

Vänsterpartiet tycks söka sin identitet och vill bli det ”nya” landsbygdspartiet. Som centerpartister med långt och genuint engagemang i frågorna välkomnar vi riksdagsledamöterna Ulla Andersson och Lena Olsson i debatten. Frågan är vad vänstern vill.

Andersson och Olsson målar en mörk bild av utvecklingen på landsbygden. Men ju mer ni lyfter fram landsbygden och påstår att den håller på att dö sotdöden, desto mer sätter ni käppar i hjulen för alla de företagare och enskilda som vill utveckla landsbygden. För vem vill investera och vem vill låna ut pengar i bygder som utmålas som utdöingabygder?

Det vi ser är en enorm företagsamhet och utvecklingskraft på mindre orter runt om i landet. Mycket talar för landsbygden som starka nav för tillväxt i Sverige. Efterfrågan på bra mat, förnybar energi och upplevelser i tysta naturmiljöer öppnar stora möjligheter för hållbar tillväxt.

Från politiskt håll möter vi det genom att underlätta för företagande och goda boendemiljöer. Vi gör det enklare att driva företag inom de gröna näringarna, satsar på Matlandet Sverige, bygger bredband, rustar enskilda vägar och utvecklar service på landsbygden. Regeringen har nyss avsatt 80 miljoner kronor för att lanthandlar och bensinmackar ska kunna utveckla nya servicelösningar.

Vi står för en politik som vill ge människor i hela landet möjlighet att växa av egen kraft. Den tilltron till hela landets förmåga att växa och utvecklas står i bjärt kontrast till den vänstern företräder.

Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister

Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister