Låt inte partierna fortsätta hemlighetsmakeriet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Svenska folket har rätt att kräva samma lagliga standard som finns hos andra europeiska länder

I dag öppnar den oberoende hemsidan partibidrag.se möjligheten för svenska partier att skicka in uppgifter om sin partifinansiering. Intentionen är att öka öppenheten. Därför lanserade vi partibidrag.se här på Aftonbladet Debatt tidigare i våras. Avsikten är att partierna löpande ska redovisa alla bidrag över 20 000 kronor. Det är ett första steg för gemensam redovisning av penningbidrag till svenska partier. Sverige är tillsammans med San Marino, Malta och Schweiz de enda länderna i Europa som saknar lagstiftning.

Den redovisning väljarna får av de politiska partiernas ekonomi, som bygger på en mer än tio år gammal överenskommelse, duger inte. Nu krävs lagstiftning om öppenhet och ansvarstagande som går längre än den lag som föreslogs av en statlig utredning 2004, men som Moderaterna har kämpat emot.

 
Medborgarna i en demokrati bör ha tillgång till en helhetsredovisning som kan undanröja misstankar om otillbörlig ekonomisk påverkan på partierna. Öppenhet ökar garantierna mot korruption.

Det är framförallt på grund av Moderaternas agerande som frågan ännu inte har fått en lösning. Den ”omsvängning” i frågan som många uppfattade hade skett när partisekreteraren Sofia Arkelsten för en tid sedan deklarerade att partiet ville ha en ny frivillig överenskommelse, är inte mycket värd. Den gamla överenskommelsen från 2000 har M enligt egen uppgift endast följt de två senaste åren. På partiets hemsida finns inga andra uppgifter om ekonomin än en torftig intäktsredovisning som inte visar några uppgifter om finansieringen av valrörelsen 2010.
 

Årsredovisningarna för Moderata Samlingspartiet, som inte är offentliggjorda, visar att partiet har tagit emot 80,6 miljoner kronor från okända givare under åren 2002-2010. Sedan valvinsten 2006 har cirka 40 miljoner kronor mottagits. En intressant iakttagelse är att en stor del av dessa pengar fanns kvar och hade betydelse även i det senaste valet 2010. Pengarna fanns lagrade i en valfond som redovisades innehålla 33 miljoner 2009.
 

För företag som är börsnoterade och därmed offentliga finns stränga regler om hur information ska ges. Men för politiska partier finns inga lagregler som kräver offentlig redovisning. Det är ett oacceptabelt förhållande.
 

Det som framförallt skulle behövas är uppgifter om finansieringen av valkampanjerna. Vem som betalar de ibland mycket avancerade personvalskampanjerna är helt dolt och oreglerat. Hemlighetsmakeriet är ur demokratisk synpunkt helt oacceptabelt, vilket har lett till hårda krav från Europarådet på lagreglering.
 

I en nödvändig lagreglering ska ställas ultimativa krav på att partierna ska redovisa hela sin ekonomi på ett likartat sätt. Det kanske allra viktigast är att det i lagen slås fast att partiets ordförande ska garantera att allt finns med i redovisningen; även stödkällor där medlen inte passerar partikassan men ändå är bidrag till partiets verksamhet.
 

Svenska folket har rätt att kräva samma lagliga standard som finns hos andra europeiska länder. Alla försök att undvika en lösning skapar enbart politikerförakt. När vi får lagstiftning på plats kommer vi med glädje att släcka sajten, eller erbjuda en myndighet att ta över den. Tills dess kommer vi att driva partibidrag.se i stor förhoppning om att alla partier snart ansluter sig.

Eric Sundström

Nisha Besara

Håkan A Bengtsson

Sverker Lindström

Publisert: