Vad kan vi undvara – kor eller bilar?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2007-07-03

Om det nu är så att kor

är det största miljöhotet då måste gudarna ha blivit tokiga – eller åtminstone FN:s livsmedelsorganisation FAO.

På fullt allvar presenterar FAO en miljörapport som visar att kor genom sina fisar och sitt ideliga idisslande och rapande är den största källan till utsläpp av växthusgaser. De pruttar och rapar metan och lustgaser så de överträffar utsläppen från både bilar och industri. Lägger forskarna till även dyngan kommer kornas utsläpp upp i 18 procent av de totala mänskliga utsläppen.

FAO får ursäkta. Detta är ännu en rapport som får mig att tvivla både vetenskapen och statistiken.

Men jag kan upplysa om att många forskare just nu är i full färd med att utarbeta ett antipruttpiller. Ännu är pillren stora som tennisbollar och jag tänka mig att det är svårt för korna att svälja dem.

Även om det skulle vara sant att kor släpper ut mest växthusgaser har jag en liten enkel fundering.

Kor är livsviktiga för människans överlevnad. Det handlar om basföda och försörjning inte minst för människor i fattiga länder.

Utan kor så dör väldigt många människor. Vi dör inte utan bilar. Hur har forskarna tänkt? Blir det matpiller framtagna på kemisk väg som vi äter i framtiden?

Lotta Gröning

Följ ämnen i artikeln