”Att kolla med källorna är en gammal god arbetsmetod”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är mycket lätt att hålla med Susanna Popova och Mats Holm när de efterlyser en ”granskning av mediernas Estoniahaveri” och kritiserar ”journalistisk slapphet” och ”inkompetens”. Det hade varit ännu lättare om de själva följt de goda principer de tycks efterlysa.

I sin debattartikel (30/9) påstår de att jag i tidningen Fokus skulle ha kallat dem och alla andra som kritiserat Haverikommissionen för ”konspirationsteoretiker”. Det är inte korrekt. Många av kritikerna är både sansade och balanserade. Andra är rena rättshaverister – till skillnad från Holm och Popova. De har skrivit vad som i många stycken är en av de bättre böckerna om Estonia-katastrofen.

Holm och Popova skriver, till synes indignerat, i sin debattartikel att ”Rossander avfärdar resonemang vi för genom att fråga dem vi kritiserar om de vill bekräfta kritiken.”

Ja, det kan kanske tyckas märkligt för Holm och Popova men jag arbetar gärna efter principen att kolla med källorna och redovisa vad de säger.

Holm och Popova tycks arbeta med en annan journalistisk metod – både i sin bok och i sin debattartikel.

I debattartikeln kritiserar de min text i tidningen Fokus för vad som faktiskt inte står i den.

I sin bok, ”Protokollet”, beskriver de mycket övertygande och detaljrikt vad som hände i Tallinns hamn inför Estonias avfärd den ödesdigra natten när två svenska sjöfartsinspektörer granskade fartyget. Problemet är att deras skildring inte bara bygger på vad de inblandade faktiskt sagt och gjort utan också på vad inspektörerna, enligt Holm och Popova, SANNOLIKT borde ha gjort, tänkt och sagt.

I min artikel konstaterar jag att de båda inspektörerna inte håller med om Holms och Popovas beskrivning. Vem som ljuger vet jag inte. Och skriver alltså inte heller!

Holm och Popova anför i sin debattartikel som bevis på ”journalistik slapphet” att jag redovisar att inspektörerna har en annan uppfattning än de själva och de frågar varför svenska journalister tycker att utfallet av kontrollsamtal till de utpekade är ”journalistiskt intressant information”.

Jag tycker att denna traditionella, lite gammeldags metod, att kritiskt granska, redovisa källors utsagor och söka efter vad som är sant och relevant, håller rätt bra som journalistik arbetsform.

Olle Rossander,

journalist

Publicerad: