ÅSIKT

Neutral och Alliansfri? Troligen inte, Odenberg

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Marie-Louise Eek om hur moderaterna säljer ut vårt försvar

Foto: Politisk förskjutning ”Marinen ska utföra uppdrag tillsammans med Nato”, deklarerade försvarsminister Mikael Odenberg (m) i tv. Är detta Sveriges officiella nya syn på svenskt försvar? undrar Marie-Louise Eek.

För drygt 20 år sedan höjdes röster om att svenskt medlemskap i EU skulle innebära att vår neutralitetspolitik var i fara. Under en tid då vi värnade Sveriges neutralitetspolitik, till fullo, talade ”vi” om vikten att stå utanför Nato. Detta gäller inte längre. På grund av de nya moderaterna.

När försvarsminister Odenberg (m) gick ut i Rapport, söndagen 14 januari, och sa att han tyckte att ”marinen ska utföra uppdrag tillsammans med Nato”, fick det mig att undra om jag missat något på vår utrikespolitiska väg. Är detta Sveriges officiella nya syn på svenskt försvar eller är det för moderaternas allena?

För mig är inte detta enbart en strategi utan synliggör de nya moderaternas politik och att grundideologin fortfarande är gammalkonservativ. Mörkermännens parti är på väg mot en nattväktarstat med världen som övervakningsområde.

Det är inte många som känner till den politiska förskjutning som pågår. I den nya tidens Sverige har vi även fått andra smygbegrepp, exempelvis: Snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup, NBG. I Försvarsmaktens omstrukturering kommer 1?100 svenska soldater ingå i EU:s militära fredsframtvingande bataljon, 1 januari 2008. En siffra som är mångfaldigt högre än i våra grannländer. Svunnen är med andra ord tiden då vi varken kunde räkna oss neutrala eller fredsbevarande (genom FN).

De nya moderaternas demokratibegrepp innebär i?stället att ingen öppen diskussion ska föras eller information givas innan besluten de facto är tagna, att de fredsskapande åtagandena anses fruktlösa. Visst, jag förstår att det är tidskrävande med icke-våld, att med demokratiska fredliga medel, såsom medling, vara världspolitiker tillika medborgare. Något som borde vara det enda rätta om inte alla människors lika värde ska reduceras till bara retorik.

Vi andra välkomnas endast i tv-soffornas och reklamfilmmakarnas värld. Här möter vi politikernas budskap i stället i formen av känslomässig reklamfilm där den konkreta frågan är: ”Vill du vara först när det händer?” Avsändare: Försvarsmakten.

När Försvarsmaktens reklamfilmer blandar rent autentiskt material från krigshärdar med iscensatt svensk vardag, uppstår frågan vad Etiska rådet säger om att staten Sverige klipper ihop två binära krigs-/ickekrigs-”verkligheter” till en? Där avsändaren vill övertyga oss vanliga medborgare om att statsorganiserat våld är av godo. För om inte västvärldens militär lade sig i, vem skulle då lösa konflikterna?

Försvarsmakten själv skulle säkert föredra att ”alla svenskar” hade deras synvinkel: när Sveriges försvarsmakt är närvarande i oroshärdar världen över kommer allt att lösa sig, allt kommer att bli bra, tryggt och säkert. Några svenskar kommer att dö i strid – men det blir ju för den ”goda sakens” skull. Att då börja fundera över krigföring, landerövring eller ”den vite mannens” tolkningsföreträde skulle säkert anses som absurt.

Försvarsmakten avslutar reklamfilmen med att konstatera att ”allas vardag är inte som vår” – men det är den väl inte inom Sveriges gränser heller? Vart moderaternas självinsikt kommer att föra dem är det ingen som vet.

Fotnot: I dag har Nato 26 medlemmar: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Belgien Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och USA. Organisationen har dessutom ingått formella samarbetsavtal med Ryssland och Ukraina.

Dagens debattör