Biståndsministern har kampanjat mot Sida

  • Micke Andersson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Miljöparitet: Varför har inte andra klagat?

På torsdagen briserade bomben. Sidas hela ledning kickas av regeringen. Den är tydligen inkompetent och eventuellt också korrupt, som det mesta andra i det svenska biståndet om man ska tro allt vår biståndsminister skriver i tidningarna.

Hon menar att det finns ett systemfel på Sida. Min undran är då varför inte andra organisationer i Sidas närhet klagat på ledningen. Istället har det klagats en hel del på Gunilla Carlsson. Bland annat har två tidigare generaldirektörer på Sida riktat skarp kritik mot hennes sätt att leda verksamheten.

Och faktum är att händelser som denna skapar mer oro än stabilitet i verksamheten. Sida är redan mitt i en förändringsprocess som måste hinna finna sina former innan en ny ledning kommer och ändrar igen.

Jag är naturligtvis positiv till att all vår verksamhet granskas men när man arbetar i en så komplex miljö som biståndet är kan man inte komma ifrån att redovisning av resultat från olika projekt inte kan inrymmas i samma mall för alla länder. Alla länder tänker inte likadant och jag har förståelse för att det kan vara svårt för Sida att leva upp till ministerns krav.

Vi måste minnas att aldrig någonsin har det skett så stora förändringar inom biståndet som sedan Moderaterna tog rodret. Oavsett om det var borgerliga eller socialdemokratiska regeringar kunde tidigare Sida, de FN-organ som vi förmedlar det multilaterala biståndet via och enskilda biståndsorganisationer ha en hyfsad framförhållning i sitt arbete.

Tidigare generaldirektörer har värnat myndighetens självständiga ställning och tidigare regeringar har respekterat den. I dag är ett stort problem att ministern under en längre tid hjälpt till att sprida en bild av svenskt bistånd som korrupt. På så sätt kan hon också få stöd när hon kickar Sidas ledning.

Bodil Ceballos

Riksdagsledamot (MP) och ledamot i utrikesutskottet

Publisert: