Stupstocken ger inga nya jobb

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-03-01

På Aftonbladet Debatt 22/2, skriver två Timbroföreträdare att sjukförsäkringen fortfarande är alltför generös och att detta på något vis leder till att ungdomar hamnar i permanent fattigdom.

Den grundläggande tesen i artikeln är densamma som högerregeringen gick till val på 2006: Att människor frivilligt väljer att vara sjuka och leva på de allmänna försäkringarna i stället för att arbeta. Lösningen är att sänka ersättningarna generellt för sjuka och multisjuka. Detta är en mycket märklig människosyn, som jag absolut inte delar.

Erfarenheterna från fattig-Sverige, där den som var sjuk riskerade att bli helt utblottad, resulterade i ett arbete som pågick under hela förra seklet med att bygga upp en generell välfärd för alla i samhället.

En viktig del av den generella välfärden är en gemensam sjukförsäkring, inte ett allmose­system med bidrag som höger­debattörer ofta kallar det.

Jag vill se ett samhälle där den som drabbas av en olycka eller sjukdom kan känna både ekonomisk trygghet och trygghet i att man har rätt till bra rehabilitering för att kunna återgå i arbete så snart som möjligt.

Arbetets betydelse är central, inte bara som grund för den egna försörjningen, utan också för att det bidrar till delaktighet i samhället och ett gott liv. Därför ingår också rätten till aktiva insatser och i förlängningen också rätten till ett arbete som en central del av den rödgröna överenskommelsen kring en ny sjukförsäkring. Då krävs att man tar bort stupstocken och de stelbenta tidsgränserna och i stället ser till varje människas möjligheter att komma tillbaka till arbete utifrån sina förutsättningar. Det är detta som vi socialdemokrater menar med att ha en fungerande arbetslinje.

Bra arbetsvillkor och ett arbetsliv som tar vara på individers kreativitet och delaktighet är viktiga förutsättningar för att människor ska kunna och vilja bidra efter förmåga. Lika viktigt är att hitta nya lösningar till arbete för personer som inte kan arbeta heltid.

Valet i höst är ett avgörande vägval. Då står Socialdemokraternas politik för fler jobb mot Moderaternas politik för ökade klyftor.

Att slänga ut sjuka människor i ovisshet och ekonomisk utsatthet är inte en väg vidare till jobb. Alla kan drabbas av olyckor och sjukdom och ingen människa blir friskare för att hon blir fattigare. Vi måste kunna lita på att samhället har god beredskap att ge oss bästa möjliga förutsättningar tillbaka in i arbetslivet om vi drabbas.

Veronica Palm (S), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott