ÅSIKT

Klimatsatsningar ger tusentals arbetarjobb

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Peter Eriksson (MP) listar vinnande yrken

Foto: Börje Thuresson/Casper Hedberg

Alltför länge har industri- och byggnadsarbetare varit tveksamma mot miljöpartiet. Många gånger har det handlat om att vi värnar småföretagens villkor och om att man känner tveksamhet mot miljöskatter. Vi är inte ett parti som är sprunget från arbetarklassen, men vårt politiska projekt, en grön omställning av samhället är ett projekt som sammanbinder oss med arbetarrörelsens intressen om fler jobb, ökad konkurrenskraft inom industrin, högkvalificerade jobb och trygga anställningar. Det finns ingen motsättning mellan en grön klimat- och energipolitik och en politik för fler jobb. Tvärtom, en offensiv klimatpolitik skapar jobb.

Stora vinnare på den gröna omställningen är anläggningsarbetare, byggarbetare, elektriker, VVS-montörer, plåtslagare, maskinförarare, stålverksarbetare, metallarbetare, byggingenjörer, maskiningenjörer, tåg- och språvagnsförare, fabriksarbetare, driftstekniker och många andra arbetaryrken.

Regeringen tycks tro att det inte krävs någon industripolitik och att industrin tillhör det förgångna. Moderaternas jobbpolitik handlar bara om sänkta skatter för dem som redan har jobb. När det gäller industripolitiken och dess betydelse för Sverige finns inga förslag och Maud Olofsson pratar mer om skattesubventionerade städtjänster än om industrin. Städtjänster är arbeten som behövs, men knappast något som på sikt stärker Sveriges konkurrenskraft som industrination. Vår jobbpolitik är mycket bredare än Maud Olofssons.

I den rödgröna regeringsplattformen finns tydliga ambitioner om vad den gröna omställningen innebär. Vi vill genomföra en Green New Deal – investeringar i hållbar infrastruktur, klimatsmart teknik, kunskap och förnybar energi. Denna ambition går hand i hand med att vi angriper vår tids stora ödesfråga: klimatförändringarna.

Miljöpartiet vill modernisera Sverige. Sverige ska bli ett hållbart och konkurrenskraftigt land som investerar i utbildning, forskning och lösningar för framtiden. Med en rödgrön regering kommer Sverige att ta täten i klimatomställningen. Vi prioriterar investeringar i nya gröna jobb framför stora skattesänkningar för dem som tjänar mest. Vi vill göra det enkelt och lönsamt att satsa på egen elproduktion och vi inför ett nytt klimatavdrag.

Vi utvecklar det klimatinvesteringsprogram som den borgerliga regeringen tog bort, investerar i utbyggnad av biogas så att hela Sverige kan tanka miljövänligt, inför en klimatbonus på 10 000 kronor i ROT-programmet och ger ROT-stöd till energieffektivisering i flerfamiljshus. Vi investerar 100 miljarder kronor mer än regeringen i järnvägar och kollektivtrafik den närmaste tioårsperioden, bygger de första höghastighetsbanorna, höjer koldioxidskatten och har ett ambitiöst program för utbyggnad av förnybar energi med minst 55 TWh till 2030. Vi investerar stort i miljöteknik och istället för att sänka kunskapskraven i industriutbildningarna som den borgerliga regeringen gjort, så ser vi att kvalificerade utbildningar i industrin kräver ökad kunskap. Med ökad kunskap följer också högre löner.

Direkt efter en rödgrön valseger bör den nya regeringen inleda rundabordssamtal med olika branscher och utbildningsväsendet. Utgångspunkten ska vara att teckna nya branschprogram som är hållbara, leder till ny kunskap, innovationer och utveckling inom industrin. Näringspolitiken måste ha huvudfokus på stärkt konkurrenskraft för industrin och ökat samarbete mellan stat, universitet och företag. För ett litet land i en globaliserad värld är det en nödvändighet.

De som arbetar inom den konkurrensutsatta industrin löper större risk för att drabbas av arbetslöshet. Vi rödgröna sänker avgiften för arbetslöshetsförsäkringen för alla till 80 kronor i månaden och höjer taket i ersättningarna vid sjukdom. Cirka en miljon som arbetar i den konkurrensutsatta industrin, handeln och tjänstesektorn får sänkt inkomstskatt med den rödgröna politiken. I snitt blir sänkningen cirka 1400 kronor per år. Ska människor våga bejaka modernisering och förnyelse behöver vi en arbetslöshetsförsäkring som alla har råd att vara med i.

Den gröna omställningen kommer leda till tusentals nya jobb. I en rödgrön regering kan arbetarrörelsen, miljörörelsen och näringslivet arbeta mot gemensamma mål: Ett modernt Sverige som blir världsledande i klimatarbetet, säkrar nya kvalificerade jobb inom industrin och har en arbetsmarknad som präglas av ordning och reda. Ett land där vi möter framtidens utmaningar gemensamt.

Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet de gröna

ARTIKELN HANDLAR OM